سه شنبه ۰۱ خرداد ۰۳

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#361 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Vector-intensity measure based seismic vulnerability analysis of bridge structures
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
تحلیل آسیب پذیری لرزه ای سازه‌های پل بر اساس معیار بردار-شدت
تعداد صفحات فارسی:
27 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
#360 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
DEVELOPING LEARNING ORGANIZATIONS FOR ACHIEVEMENT OF COMPETITITIVE ADVANTEGS IN ENTERPRISES IN BOSNIA AND HERCEGOVINA
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
ایجاد سازمان‌های یادگیرنده برای دستیابی به مزیت رقابتی در شرکت‌های کشور بوسنی و هرزگوین
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#359 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Stress-strain model for concrete under cyclic loading
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
مدل تنش-کرنش برای بتن تحت بارگذاری چرخه ای
تعداد صفحات فارسی:
27 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#358 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Towards Networked R&D Management: The R&D Approach of Sonera Corporation as an Example
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
بسوی مدیریت تحقیق و توسعه (R&D) شبکه ای: رویکرد R&D شرکت سورنا بعنوان یک نمونه
تعداد صفحات فارسی:
22 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
130,000 ريال
جزییات و خرید
#357 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Short-term quantitative precipitation forecasting using an object-based approach
تعداد صفحات انگلیسی:
15 صفحه
عنوان فارسی:
پیش بینی کمّی کوتاه مدت بارش با استفاده از روش مورد محور
تعداد صفحات فارسی:
34 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
170,000 ريال
جزییات و خرید
#356 کد مقاله زمینه: روانشناسی
عنوان انگلیسی:
The quality of life of parents of children with autism spectrum disorder:A systematic review
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
بررسی سیستماتیک کیفیت زندگی والدین کودکان مبتلا به اوتیسم
تعداد صفحات فارسی:
25 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
جزییات و خرید
#355 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Multiscale test research on interfacial adhesion property of cold mix asphalt
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
تحقیق آزمون چند مقیاسی در بین سطوح با خواص چسبندگی آسفالت سرد
تعداد صفحات فارسی:
20 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#354 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Characterizing SBS modified asphalt with sulfur using multiple stress creep recovery test
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
شرح ویژگی های آسفالت اصلاح شده ی SBS با گوگرد، با استفاده از آزمایش چندگانه ی بازیابی خزش تنش
تعداد صفحات فارسی:
21 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#353 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Experimental research on combined effects of flame retardant and warm mixture asphalt additive on asphalt binders and bituminous mixtures
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
تحقیق آزمایشگاهی بررسی ترکیب اثرات بازدارنده اشتعال و افزودنی به آسفالت گرم بر کلاسور های آسفالت و ترکیبات قیر
تعداد صفحات فارسی:
17 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
#352 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Exploring franchisesystemdevelopmentinFrance
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
بررسی توسعه سیستم فرانشیز در فرانسه
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان