سه شنبه ۰۱ خرداد ۰۳

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#1208 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Attributes of Angel and Crowdfunded Investments as Determinants of VC Screening Decisions
تعداد صفحات انگلیسی:
25 صفحه
عنوان فارسی:
جنبه های سرمایه گذاری های فرشته و سرمایه گذاری جمعی به عنوان عوامل تعیین کنندۀ تصمیمات آزمایش سرمایه گذاری خطر پذیر (VC)
تعداد صفحات فارسی:
33 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
210,000 ريال
جزییات و خرید
#1207 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Internet of Things (IoT) Security: Current Status, Challenges and Prospective Measures
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
امنیت اینترنت اشیا (IoT): وضعیت فعلی، چالش‌ها و اقدامات آینده
تعداد صفحات فارسی:
21 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
#1206 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
DeepIndex for Accurate and Efficient Image Retrieval
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
DeepIndex برای بازیابی تصویر دقیق و کارآمد
تعداد صفحات فارسی:
20 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
#1205 کد مقاله زمینه: صنایع
عنوان انگلیسی:
Ergonomic methods for assessing exposure to risk factors for work-related musculoskeletal disorders
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
روشهای ارگونومی برای ارزیابی قرارگیری در برابر عوامل خطرساز برای اختلالات اسکلتی عضلانی مرتبط با کار
تعداد صفحات فارسی:
19 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#1204 کد مقاله زمینه: صنایع
عنوان انگلیسی:
Effect of work with visual display units on musculo-skeletal disorders in the office environment
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
اثر کار با واحدهای نمایش تصویری بر اختلالات اسکلتی عضلانی در محیط کار اداری
تعداد صفحات فارسی:
17 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
80,000 ريال
جزییات و خرید
#1203 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Grey Wolf Optimizer
تعداد صفحات انگلیسی:
16 صفحه
عنوان فارسی:
بهینه ساز گرگ خاکستری
تعداد صفحات فارسی:
41 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
160,000 ريال
جزییات و خرید
#1202 کد مقاله زمینه: محیط زیست
عنوان انگلیسی:
A novel data clustering algorithm based on modified gravitational search algorithm
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
یک الگوریتم خوشه بندی داده جدید بر اساس الگوریتم جستجوی گرانشی اصلاح شده
تعداد صفحات فارسی:
23 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
#1201 کد مقاله زمینه: حقوق
عنوان انگلیسی:
E-GOVERNANCE - IMPACT ON CORRUPTION
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
دولت الکترونیک- تاثیر بر فساد
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#1200 کد مقاله زمینه: حسابداری
عنوان انگلیسی:
The backfiring effect of auditing on tax compliance
تعداد صفحات انگلیسی:
39 صفحه
عنوان فارسی:
تاثیر معکوس حسابرسی بر رعایت قوانین مالیاتی
تعداد صفحات فارسی:
28 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
140,000 ريال
جزییات و خرید
#1199 کد مقاله زمینه: ریاضی
عنوان انگلیسی:
Inverse DEA based on cost and revenue efficiency
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
DEA معکوس بر اساس هزینه و کارایی عملکرد
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
80,000 ريال
جزییات و خرید
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان