شنبه ۲۶ خرداد ۰۳

مقاله #353

#353 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Experimental research on combined effects of flame retardant and warm mixture asphalt additive on asphalt binders and bituminous mixtures
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
تحقیق آزمایشگاهی بررسی ترکیب اثرات بازدارنده اشتعال و افزودنی به آسفالت گرم بر کلاسور های آسفالت و ترکیبات قیر
تعداد صفحات فارسی:
17 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

کاربرد ترکیبات قیر اصلاح شده بر بازدارنده شعله (FR) و افزودنی مخلوط آسفالت گرم (WMAA) در حال تبدیل شدن به یک روند در روسازی های تونل می گردد. زمانی که FR بازدارندگی شعله کلاسور آسفالت را افزایش می دهد و WMAA دمای ساخت مخلوط قیر را کم می کند، ترکیب اثرات این دو افزودنی بر عملکرد روسازی باید مورد بررسی قرار گیرد. در این مطالعه دو نوع آسفالت اصلی، FR و WMAA انتخاب شدند. در طی تست های عملکرد رایج و تست های رئولوژی در دمای بالا و پایین، این تحقیق آزمایشگاهی بر بررسی عملکرد روسازی کلاسور آسفالت اصلی، کلاسور آسفالت اصلاح شده با FR و WMMA، مخلوط پایه قیر و BMMFW تمرکز می کند. نتایج نشان داد که استفاده FR و WMMA می تواند مشخصات دمای بالای کلاسور آسفالت و مخلوط قیر را ارتقا دهد و عملکرد دمای پایین را کاهش دهد، اما اثرات منفی اندکی بر پایداری آب می گذارد. اثرات WMMA بر کاهش ویسکوزیته با گونه های آسفالت مرتبط می باشد و اثر FR و WMMA بر مقدار مطلق شاخص ویسکوزیته-دما بصورت کاهشی یا افزایشی نیز به نوع آسفالت اصلی بستگی دارد. پدیده اصلی و شگفت انگیزی پایه گذاری می شود که استفاده نرخ خزش (t)m برای توصیف عملکرد دمای پایین کلاسور آسفالت یا مخلوط قیر می تواند گاهاً ناکافی یا غیر قابل قبول باشد، در حالی که بکار گیری m(t)/S(t) (نسبت نرخ خزش به سختی در زمان t) و زمان تنش-استراحت و Wd(t)/Ws(t) (نسبت انرژی تلف شده به انرژی ذخیره شده در زمان t) می توانند معقول و دقیق باشند.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
110,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان