شنبه ۲۶ خرداد ۰۳

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#711 کد مقاله زمینه: صنایع
عنوان انگلیسی:
Classification of articles and journals on project control and earned value management
تعداد صفحات انگلیسی:
25 صفحه
عنوان فارسی:
طبقه بندی مقالات و مجلات علمی در زمینه کنترل پروژه و مدیریت ارزش حاصله
تعداد صفحات فارسی:
31 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
جزییات و خرید
#710 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
SEISMIC BEHAVIOUR OF RC EXTERIOR WIDE BEAM-COLUMN JOINTS
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
رفتار لرزه ای اتصالات بیرونی تیر عریض به ستون بتن مسلح
تعداد صفحات فارسی:
15 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#709 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Productivity frameworks in big data image processing computations - creating photographic mosaics with Hadoop and Scalding
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
چهارچوب بهره وری در محاسبات پردازش تصویر بیگ دیتا( داده های بزرگ)- ساخت موزائیک های تصویری با هادوپ و اسکالدینگ
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#708 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
enhanced visual data mining process for dynamic decision_maiking
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
فرآیند داده کاوی بصری پیشرفته برای تصمیم سازی پویا
تعداد صفحات فارسی:
32 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
190,000 ريال
جزییات و خرید
#707 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Web application testing: A systematic literature review
تعداد صفحات انگلیسی:
28 صفحه
عنوان فارسی:
تست اپلیکیشن وب: مروری سیستماتیک بر ادبیات تحقیق
تعداد صفحات فارسی:
62 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
جزییات و خرید
#706 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Transaction Management for Distributed Database using Petri Nets
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
مدیریت تراکنش برای پایگاه داده‌ی توزیع شده، با استفاده از شبکه‌های پتری
تعداد صفحات فارسی:
21 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
#705 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Consumer brand relationships research: A bibliometric citation meta-analysis
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
بررسی روابط برند مصرف کننده: یک متاآنالیز استنادی کتاب سنجی
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
170,000 ريال
جزییات و خرید
#704 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
The role of corporate versus product brand dominance in brand portfolio overlap: A Pitch
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
نقش شرکت های بزرگ در تسلط نام تجاری
تعداد صفحات فارسی:
6 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#703 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Decentralizedcontrolofthehybridelectricalsystemconsumption: A multi-agentapproach
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
کنترل غیرمتمرکز مصرف سیستم الکتریکی هیبریدی: روش چند عامله
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#702 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
The Research in Electronic Human Resource Management and Provide a Model of Successful e-HRM Adaption Factors
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
تحقیق در زمینه مدیریت منابع انسانی الکترونیکی و فراهم کردن یک مدل از عوامل موفقیّت مدیریت منابع انسانی الکترونیکی
تعداد صفحات فارسی:
19 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان