دوشنبه ۰۱ مرداد ۰۳

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#17 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Paying Respect
تعداد صفحات انگلیسی:
17 صفحه
عنوان فارسی:
احترام گزاردن
تعداد صفحات فارسی:
20 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
#15 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Managing Data Replication and Placement Based on Availability
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
مدیریت انتشار و جایگذاری داده بر اساس دسترسی
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#14 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Long-term debt maturity and financing constraints of SMEs during the Global Financial Crisis
تعداد صفحات انگلیسی:
16 صفحه
عنوان فارسی:
سر رسید بدهی های بلند مدت و محدودیت های تامین مالی شرکتهای متوسط در طول بحران مالی جهانی
تعداد صفحات فارسی:
16 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
جزییات و خرید
#13 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Knowledge management through technology strategy: implications for competitiveness
تعداد صفحات انگلیسی:
19 صفحه
عنوان فارسی:
مدیریت دانش از طریق استراتژی تکنولوژی: مفاهیم رقابت
تعداد صفحات فارسی:
16 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
#12 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
investigation of the effects of discount announcements on consumers purchase decisions: a case study in supermarket
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
بررسی اثرات آگهی ‌های تخفیف بر تصمیمات مصرف‌کنندگان برای خرید ؛ موضوع مطالعه : سوپر مارکت
تعداد صفحات فارسی:
16 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
#11 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Impact of quality antecedents on taxpayer satisfaction with online tax-filing systems—An empirical study
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
تاثیر سوابق کیفی بر رضایت مالیات دهنده از سیستم های آنلاین ثبت مالیاتی – یک مطالعه تجربی
تعداد صفحات فارسی:
21 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
130,000 ريال
جزییات و خرید
#10 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
How to get mature global virtual teams: a framework to improve team process management in distributed software teams
تعداد صفحات انگلیسی:
27 صفحه
عنوان فارسی:
چگونه یک تیم مجازی و کامل جهانی داشته باشیم: چهارچوب کاری برای بهبود بخشیدن به فرآیند مدیریت تیم های نرم افزاری توزیع شده
تعداد صفحات فارسی:
37 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
170,000 ريال
جزییات و خرید
#9 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Financing long-term care for frail elderly in France:The ghost reform
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
تامین مالی مراقبت های طولانی مدت برای افراد مسن ناتوان در فرانسه: روح اصلاحات
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
75,000 ريال
جزییات و خرید
#8 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Exploring a functional approach to attitudinal brand loyalty
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
بررسی رویکردی کاربردی به وفاداری نگرشی به نام تجاری
تعداد صفحات فارسی:
16 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
140,000 ريال
جزییات و خرید
#7 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Educational Organizations as Loosely Coupled Systems
تعداد صفحات انگلیسی:
20 صفحه
عنوان فارسی:
سازمان های تحصیل به عنوان سیستم های اتصال ضعیف
تعداد صفحات فارسی:
29 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
جزییات و خرید
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان