دوشنبه ۰۱ مرداد ۰۳

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#621 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
The Effect of Surface Roughness on Discharge Coefficient and Cavitations of Ogee Spillways Using Physical Models
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
اثر زبری سطح بر ضریب دبی و کاویتاسیون های سرریزهای اوجی با بهره گیری از مدل‌های فیزیکی
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#620 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Pressure and velocity on an ogee spillway crest operating at high head ratio: experimental measurements and validation
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
فشار و سرعت بر روی تاج یک سرریز اوجی که در نسبت هد بالا عمل می کند: اندازه گیری های آزمایشگاهی و صحت سنجی
تعداد صفحات فارسی:
19 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#619 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
SPILLWAY DESIGN FOR A COMPOSITE DAM
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
طراحی سر ریز یرای یک سد کامپوزیتی
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#618 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Area-efficient Low-Power 8-Bit 20-MS/s SAR ADC in 0.18μm CMOS
تعداد صفحات انگلیسی:
4 صفحه
عنوان فارسی:
یک SAR ADC، 20MS/s، 8 بیتی، منطقه کارآمد و توان پایین در CMOS 0.18 μm
تعداد صفحات فارسی:
7 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#617 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
A 12-bit 210-MS/s 5.3-mW Pipelined-SAR ADC with a Passive Residue Transfer Technique
تعداد صفحات انگلیسی:
2 صفحه
عنوان فارسی:
یک SAR ADC لوله ای 12 بیتی، 210 MS/s، 5.3mW با یک تکنیک انتقال باقیمانده غیر فعال
تعداد صفحات فارسی:
3 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#616 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
A 12-bit, 200-MS/s, 11.5-mW Pipeline ADC using a Pulsed Bucket Brigade Front-End
تعداد صفحات انگلیسی:
2 صفحه
عنوان فارسی:
یک ADC خط لوله 12 بیتی، 200 MS/s، 11.5-Mw با استفاده از یک جلودار تیپ دلو پالسی
تعداد صفحات فارسی:
5 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#615 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Assessment of SDN technology for an easy-to-use VPN service
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
ارزیابی تکنولوژی SDN برای یک سرویس VPN با استفاده آسان
تعداد صفحات فارسی:
20 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
130,000 ريال
جزییات و خرید
#614 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Resilience support in software-defined networking: A survey
تعداد صفحات انگلیسی:
19 صفحه
عنوان فارسی:
پشتیبانی از انعطاف‌پذیری در شبکه‌‌سازی نرم‌افزار محور: بررسی اجمالی
تعداد صفحات فارسی:
41 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
جزییات و خرید
#613 کد مقاله زمینه: صنایع
عنوان انگلیسی:
Analysis of subway station capacity with the use of queueing theory
تعداد صفحات انگلیسی:
16 صفحه
عنوان فارسی:
تجزیه و تحلیل ظرفیت ایستگاه مترو با استفاده از تئوری صف بندی
تعداد صفحات فارسی:
28 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
جزییات و خرید
#612 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Extending the use of scenario planning and MCDA for the evaluation of strategic options
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
تعمیم استفاده از برنامه ریزی سناریو و MCDA برای ارزیابی گزینه های راهبردی
تعداد صفحات فارسی:
22 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
130,000 ريال
جزییات و خرید
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان