سه شنبه ۰۱ خرداد ۰۳

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#831 کد مقاله زمینه: حسابداری
عنوان انگلیسی:
An integrative model in predicting corporate tax fraud
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
مدل یکپارچه ی پیش بینی تقلب مالیاتی حقوقی
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#830 کد مقاله زمینه: حسابداری
عنوان انگلیسی:
Dynamic effects of business cycles on business relationships
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
اثرات پویای چرخه‌های کسب و کار روی روابط تجاری
تعداد صفحات فارسی:
17 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
190,000 ريال
جزییات و خرید
#829 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Inter-firm dependence, inter-firm trust, and operational performance: The mediating effect of e-business integration
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
وابستگی بین شرکتی، اعتماد بین شرکتی و عملکرد عملیاتی: اثر میانجی¬گری یکپارچه‌سازی کسب‌وکار الکترونیکی
تعداد صفحات فارسی:
20 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
#828 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Understandable Big Data: A survey
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
داده های بزرگ قابل درک: بررسی
تعداد صفحات فارسی:
19 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
جزییات و خرید
#827 کد مقاله زمینه: مهندسی پزشکی
عنوان انگلیسی:
An Experimental and Numerical Investigation of the Mechanical Properties of Spinal Cords
تعداد صفحات انگلیسی:
20 صفحه
عنوان فارسی:
بررسی عددی و تجربی خواص مکانیکی طناب نخاعی
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#826 کد مقاله زمینه: مهندسی پزشکی
عنوان انگلیسی:
Life Estimation of Hip Joint Prosthesis
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
برآورد طول عمر پروتز مفصل هیپ
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#825 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Challenge of validation in requirements engineering
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
چالش اعتبار سنجی در مورد مهندسی نیازمندی ‌ها
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#824 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
A mathematical model for finding the optimal locations of railway stations
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
مدل ریاضی مکان‌یابی بهینه ایستگاه‌های راه آهن
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#823 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
An Efficient Framework and Access control scheme for cloud health care
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
چهارچوب کارآمد و طرح کنترل دسترسی برای خدمات بهداشت و درمان ابر
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#822 کد مقاله زمینه: مکانیک
عنوان انگلیسی:
Effects of particle arrangement and particle damage on the mechanical response of metal matrix nanocomposites: A numerical analysis
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
تحلیل عددیِ تاثیراتِ آرایش ذرات و آسیب ذرات روی پاسخ مکانیکی نانوکامپوزت‌های زمینه فلزی
تعداد صفحات فارسی:
29 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان