یکشنبه ۳۱ تیر ۰۳

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#1128 کد مقاله زمینه: حسابداری
عنوان انگلیسی:
Capitalized customer acquisition costs and earnings quality: A case study of PhotoWorks, Inc
تعداد صفحات انگلیسی:
32 صفحه
عنوان فارسی:
هزینه های سرمایه گذاری شده کسب مشتری و کیفیت درآمد: مطالعه موردی شرکت فتوورکس
تعداد صفحات فارسی:
56 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
280,000 ريال
جزییات و خرید
#1127 کد مقاله زمینه: فناوری اطلاعات
عنوان انگلیسی:
Standardization efforts:The relationship between knowledge dimensions, search processes and innovation outcomes
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
تلاش های استاندارد سازی: رابطه بین ابعاد دانش، فرایندهای جستجو و نتایج نوآوری
تعداد صفحات فارسی:
26 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
170,000 ريال
جزییات و خرید
#1126 کد مقاله زمینه: حسابداری
عنوان انگلیسی:
Gains from mergers and acquisitions in Japan
تعداد صفحات انگلیسی:
13 صفحه
عنوان فارسی:
سود حاصل از ادغام و اکتساب (تملک) در ژاپن
تعداد صفحات فارسی:
27 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
جزییات و خرید
#1125 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Technological Districts and the Financing of Innovation: Opportunities and Challenges for Local Banks
تعداد صفحات انگلیسی:
28 صفحه
عنوان فارسی:
واحدهای تکنولوژیک و تأمین مالی نوآوری: فرصت‌ها و چالش‌ها برای بانک های محلی
تعداد صفحات فارسی:
20 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
جزییات و خرید
#1124 کد مقاله زمینه: صنایع
عنوان انگلیسی:
Risk and quality control in a supply chain: competitive and collaborative approaches
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
کنترل کیفیت و ریسک در زنجیره تامین: رویکردهای رقابتی و مشارکتی
تعداد صفحات فارسی:
23 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
#1123 کد مقاله زمینه: روانشناسی
عنوان انگلیسی:
Concept maps and simulations in a computer systemfor learning Psychology
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
نقشه ذهنی (نقشه مفهومی) و شبیه سازی در سیستم کامپیوتری برای روانشناسی یادگیری
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#1122 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Regulatory focus trickle-down: How leader regulatory focus and behavior shape follower regulatory focus
تعداد صفحات انگلیسی:
17 صفحه
عنوان فارسی:
انتقال (از سمت رهبر به سمت پیروان) تمرکز نظارتی نحوه‌ی شکل گیری تمرکز نظارتی پیروان با رفتار و تمرکز نظارتی رهبر
تعداد صفحات فارسی:
32 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
280,000 ريال
جزییات و خرید
#1121 کد مقاله زمینه: معماری
عنوان انگلیسی:
Comparing the Components of Sense of Place in the Traditional and Modern Residential Neighborhoods
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
مقایسه ی مؤلفه های حس مکان در محله های مسکونی مدرن و سنتی
تعداد صفحات فارسی:
17 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#1120 کد مقاله زمینه: معماری
عنوان انگلیسی:
Sense of place or sense of belonging? Developing guidelines for human-centered outdoor spaces in China that citizens can be proud of
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
حس مکان یا حس تعلق؟ رهنمودهای در حال توسعه برای فضاهای باز انسان محور در چین که شهروندان می توانند به آن افتخار کنند.
تعداد صفحات فارسی:
15 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
#1119 کد مقاله زمینه: مهندسی پزشکی
عنوان انگلیسی:
Passive and Active Drug Targeting: Drug Delivery to Tumors as an Example
تعداد صفحات انگلیسی:
34 صفحه
عنوان فارسی:
هدفگیری داروی فعال و انفعالی: رهایش دارو به تومورها به عنوان یک مثال
تعداد صفحات فارسی:
55 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
330,000 ريال
جزییات و خرید
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان