سه شنبه ۰۱ خرداد ۰۳

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#851 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A new algorithm of image segmentation using curve fittingbased higher order polynomial smoothing
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
یک الگوریتم جدید برای بخش بندی تصویر با استفاده از هموارسازی چند جمله ای مرتبه بالاتر مبتنی بر برازش منحنی
تعداد صفحات فارسی:
15 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#850 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A fuzzy clustering image segmentation algorithm based on Hidden Markov Random Field models and Voronoi Tessellation
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
یک الگوریتم خوشه‌بندی فازی برای قطعه‌بندی تصویر مبتنی بر مدل میدان پنهان تصادفی مارکوف و موزاییک بندی ورونوی(Voronoi)
تعداد صفحات فارسی:
23 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
#849 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A computational intelligence technique for the effective diagnosis ofdiabetic patients using principal component analysis (PCA) andmodified fuzzy SLIQ decision tree approach
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
یک تکنیک محاسباتی هوشمند برای تشخیص موثر بیمارهای دیابتی با استفاده از آنالیز اجزای اصلی (PCA) و روش درخت تصمیم گیری SLIQ فازی بهبود یافته
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#848 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Research Challenges for Traffic Engineering in Software Defined Networks
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
پژوهش چالش های مهندسی ترافیک در شبکه های نرم افزاری تعریف شده
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
جزییات و خرید
#847 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
An SDN-based congestion-aware routing algorithm over wireless mesh networks
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
الگوریتم مسیریابی مبتنی بر SDN آگاه از ازدحام در شبکه‌های مش بی‌سیم
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#846 کد مقاله زمینه: مکانیک
عنوان انگلیسی:
Entropy generation analysis of a nanofluid flow in MHD porous microchannel with hydrodynamic slip and thermal radiation
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
آنالیز تولید آنتروپی جریان نانوسیال در میکروکانال متخلخل MHD با لغزش هیدرودینامیکی و تابش حرارتی
تعداد صفحات فارسی:
24 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
#845 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Solving Distributed Unit Commitment Problem With Walrasian Auction
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
حل مسأله مشارکت واحدهای توزیع شده با حراج والراسی
تعداد صفحات فارسی:
26 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
130,000 ريال
جزییات و خرید
#844 کد مقاله زمینه: کشاورزی
عنوان انگلیسی:
Hormone signaling in plant development
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
پیام رسانی هورمونی در توسعه ی گیاهان
تعداد صفحات فارسی:
9 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#843 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Dynamic response control of multi-story structures by isolators with multiple plane sliding surfaces: A parametric study
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
کنترل پاسخ دینامیکی سازه های چند طبقه با جداگرها با چند سطح صفحه لغزشی
تعداد صفحات فارسی:
29 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
جزییات و خرید
#842 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Modeling of 2D graphene material for plasmonic hybrid waveguide with enhanced near-infrared modulation
تعداد صفحات انگلیسی:
4 صفحه
عنوان فارسی:
مدل سازی ماده گرافینی 2D برای موج‌بر هیبرید پلاسمونیک با مدولاسیون افزایشی نزدیک مادون‌قرمز
تعداد صفحات فارسی:
7 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان