سه شنبه ۰۱ خرداد ۰۳

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#531 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
ASPHALT PAVEMENT QUALITY CONTROL/QUALITY ASSURANCE PROGRAMS IN THE UNITED STATES
تعداد صفحات انگلیسی:
15 صفحه
عنوان فارسی:
برنامه‌های کنترل کیفیت/ بیمه کیفیت روسازی آسفالتی در امریکا
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#530 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
A Novel Image Denoising Method Based on Sparse Representation and Incremental Dictionary Learning for Large-scale Dataset
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
ارائه روشی جدید برای حذف نویز تصویر، بر اساس بازنمایی پراکنده و یادگیری واژه نامه فزاینده، برای مجموعه داده‌های مقیاس بزرگ
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#529 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Control of Active and Reactive Power Ripple to Mitigate Unbalanced Grid Voltages
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
کنترل ریپل توان اکتیو و رأکتیو به منظور کاهش ولتاژهای نامتعادل شبکه
تعداد صفحات فارسی:
19 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
#528 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
A Novel STATCOM Model for Dynamic Power System Simulations
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
یک مدل STATCOM نوین برای شبیه سازی های سیستم قدرت پویا
تعداد صفحات فارسی:
19 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
#527 کد مقاله زمینه: صنایع
عنوان انگلیسی:
Solving a full fuzzy linear programming using lexicography method and fuzzy approximate solution
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
حل یک برنامه‌نویسی خطی فازی کامل با استفاده از روش الفبایی و حل تقریبی فازی
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#526 کد مقاله زمینه: صنایع
عنوان انگلیسی:
Mehar’s method for solving fully fuzzy linear programming problems with L-R fuzzy parameters
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
روش میهار برای حل مسائل برنامه‌نویسی خطی کاملاً فازی با پارامترهای فازی L-R
تعداد صفحات فارسی:
26 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#525 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Face Recognition using Curvelet Based PCA
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
تشخیص چهره با استفاده از PCA مبتنی بر Curvelet
تعداد صفحات فارسی:
9 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#524 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Vehicle Recognition Using Curvelet Transform and SVM
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
تشخیص وسیله نقلیه با استفاده تبدیل کورولت و SVM13
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#523 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Curvelet based face recognition via dimension reduction
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
تشخیص چهره مبتنی بر Curvelet از طریق کاهش بعد
تعداد صفحات فارسی:
20 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
#522 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Curvelet Feature Extraction for Face Recognition and Facial Expression Recognition
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
استخراج ویژگی کورولت برای تشخیص چهره و تشخیص حالت صورت
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان