دوشنبه ۰۱ مرداد ۰۳

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#1078 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Using Reputation Measurement to Defend Mobile Social Networks against Malicious Feedback Ratings
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
اندازه گیری اعتبار به منظور دفاع از شبکه های اجتماعی موبایل در برابر رتبه بندی های بازخورد مخرب
تعداد صفحات فارسی:
22 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
#1077 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
User ratings analysis in social networks through a hypernetwork method
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
تحلیل رتبه بندی کاربر در شبکه های اجتماعی از طریق یک روش ابرشبکه ای
تعداد صفحات فارسی:
33 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
140,000 ريال
جزییات و خرید
#1076 کد مقاله زمینه: روانشناسی
عنوان انگلیسی:
Determinants of phubbing, which is the sum of many virtual addictions: A structural equation model
تعداد صفحات انگلیسی:
15 صفحه
عنوان فارسی:
عوامل تعیین کننده فوبینگ، به عنوان مجموعی از اعتیادهای مجازی: مدل معادلات ساختاری
تعداد صفحات فارسی:
32 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
180,000 ريال
جزییات و خرید
#1075 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
SoRS: Social recommendation using global rating reputation and local rating similarity
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
SoRS: توصیه اجتماعی با استفاده از اعتبار رتبه بندی جهانی و شباهت رتبه بندی محلی
تعداد صفحات فارسی:
22 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
#1074 کد مقاله زمینه: حسابداری
عنوان انگلیسی:
Comments and Observations Regarding the Relation Between Theory and Empirical Research in Contemporary Accounting Research
تعداد صفحات انگلیسی:
37 صفحه
عنوان فارسی:
نظرات و مشاهدات مربوط به رابطه بین تئوری و تحقیقات تجربی در تحقیقات حسابداری معاصر
تعداد صفحات فارسی:
45 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
270,000 ريال
جزییات و خرید
#1073 کد مقاله زمینه: اقتصاد
عنوان انگلیسی:
Monetary and fiscal policies' effect on agricultural growth: GMM estimation and simulation analysis
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
تاثیر سیاست های پولی و مالی بر رشد کشاورزی: برآورد GMM و تجزیه و تحلیل شبیه سازی
تعداد صفحات فارسی:
35 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
160,000 ريال
جزییات و خرید
#1072 کد مقاله زمینه: صنایع غذایی
عنوان انگلیسی:
Current options for the valorization of food manufacturing waste: a review
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
گزینه های فعلی برای ارزیابی پسماند تولید غذا: بررسی
تعداد صفحات فارسی:
43 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
230,000 ريال
جزییات و خرید
#1071 کد مقاله زمینه: صنایع غذایی
عنوان انگلیسی:
Identification of the bioactive compounds and antioxidant, antimutagenic and antimicrobial activities of thermally processed agro-industrial waste
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
شناسایی ترکیبات زیست فعال و فعالیت های آنتی اکسیدانی، ضد جهش زایی و ضد میکروبی ضایعات فرآوری شده با حرارت صنایع کشاورزی
تعداد صفحات فارسی:
34 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
180,000 ريال
جزییات و خرید
#1070 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Solar energyinIran:Currentstateandoutlook
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
انرژی خورشیدی در ایران: وضعیت کنونی و دورنمای آینده
تعداد صفحات فارسی:
30 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
#1069 کد مقاله زمینه: مکانیک
عنوان انگلیسی:
Waste Management Pinch Analysis (WAMPA) for carbon emission reduction
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
آنالیز فشار مدیریت مواد پسماند (WAMPA) برای کاهش انتشار کربن
تعداد صفحات فارسی:
8 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان