سه شنبه ۰۱ خرداد ۰۳

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#239 کد مقاله زمینه: حسابداری
عنوان انگلیسی:
The translationofaccrualaccountingandbudgetingandthe reconfigurationofpublicsectoraccountants’identities
تعداد صفحات انگلیسی:
15 صفحه
عنوان فارسی:
تفسیر حسابداری تعهدی و بودجه بندی و پیکر بندی مجدد هویت حسابداران بخش عمومی
تعداد صفحات فارسی:
40 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
جزییات و خرید
#238 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
A Tri-Level Model of Centralized Transmission and Decentralized Generation Expansion Planning for an Electricity Market—Part I
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
مدل سه سطح متمرکز و انتقال برنامه ریزی توسعه تولید غیر متمرکز برای بازار برق قسمت I
تعداد صفحات فارسی:
25 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
#237 کد مقاله زمینه: اقتصاد
عنوان انگلیسی:
The impact of financial system development on business cycles volatility: cross-country evidence
تعداد صفحات انگلیسی:
21 صفحه
عنوان فارسی:
اثر توسعه نظام مالی بر ناپایداری ادوار تجاری: مدارک میدانی (خارج از کشور)
تعداد صفحات فارسی:
27 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
160,000 ريال
جزییات و خرید
#236 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
High performance cloud computing
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
محاسبات (رایانش) ابری پُرکارآیی (پیشرفته)
تعداد صفحات فارسی:
24 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
140,000 ريال
جزییات و خرید
#235 کد مقاله زمینه: مکانیک
عنوان انگلیسی:
Advanced composite sandwich structure design for energy absorption applications: Blast protection and crashworthiness
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
طراحی سازه ساندویچی کامپوزیتی برای کاربردهای جذب انرژی: حفاظت در برابر انفجار و خاصیت ضربه پذیری
تعداد صفحات فارسی:
21 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
80,000 ريال
جزییات و خرید
#234 کد مقاله زمینه: فناوری اطلاعات
عنوان انگلیسی:
Category Stretching: Reorienting Research on Categories in Strategy, Entrepreneurship, and Organization Theory
تعداد صفحات انگلیسی:
24 صفحه
عنوان فارسی:
بسط دادن طبقه بندی ها: تغییرجهت در مطالعات پیرامون طبقه بندی های موجود در زمینه استراتژی، کارآفرینی و نظریه سازمانی
تعداد صفحات فارسی:
40 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
جزییات و خرید
#233 کد مقاله زمینه: حسابداری
عنوان انگلیسی:
Performance Measurement and Balanced Scorecard Implementation: Case evidence of a Government-linked Company
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
سنجش عملکرد و پیاده سازی برگه امتیاز: مدارک موردی از یک شرکت شبه دولتی
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
80,000 ريال
جزییات و خرید
#232 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Generalised fault-tolerant stored-unibit-transfer residue number system multiplier for moduli set }
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
ضرب کننده‌ی سیستم عددی باقیمانده انتقال تک بیت ذخیره شده پایدار در برابر خرابی عمومی شده برای مجموعه پیمانه‌ای
تعداد صفحات فارسی:
16 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
#231 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Computer-aided colorectal tumor classification in NBI endoscopy using local features
تعداد صفحات انگلیسی:
23 صفحه
عنوان فارسی:
طبقه بندی تومور روده بزرگ با کمک کامپیوتر در آندوسکوپی NBI با استفاده از مشخصه های محلی
تعداد صفحات فارسی:
40 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
جزییات و خرید
#230 کد مقاله زمینه: روانشناسی
عنوان انگلیسی:
Effective Care of Treatment-Resistant Patients in an ISTDP-Based In-Patient Treatment Program
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
مراقبت موثر از بیماران مقاوم به درمان در برنامه ی درمان مبتنی بر ISTDP برای بیماران بستری
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
80,000 ريال
جزییات و خرید
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان