دوشنبه ۰۱ مرداد ۰۳

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#269 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Determination of a hospital management policy using conjoint analysis in the analytic network process
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
تعیین سیاست مدیریت بیمارستان با استفاده از آنالیز مشترک در فرایند شبکه تحلیلی
تعداد صفحات فارسی:
23 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
80,000 ريال
جزییات و خرید
#268 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Technology management in manufacturing business: process and practical assessment*,
تعداد صفحات انگلیسی:
15 صفحه
عنوان فارسی:
مدیریت تکنولوژی در تجارت تولیدی: فرآیند و ارزیابی عملی
تعداد صفحات فارسی:
19 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
#267 کد مقاله زمینه: مهندسی شیمی
عنوان انگلیسی:
Non-absorbable Gas Effects on Heat and Mass Transfer in Falling Film Absorption
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
اثرات گاز غیر قابل جذب بر انتقال حرارت و جرم در جذب فیلم ریزشی
تعداد صفحات فارسی:
20 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#266 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
TECHNOLOGY MANAGEMENT CAPABILITY ASSESMENT AN EMPIRICAL STUDY IN IZMIR TURKEY FOR MODEL DEVELOPMENT
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
ارزیابی توانمندی مدیریت فناوری – یک مطالعه تجربی در شهر ازمیر ترکیه به منظور ایجاد مدل Ahmet Tunçay
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
#265 کد مقاله زمینه: حسابداری
عنوان انگلیسی:
The swing of public-­‐private partnership in the Italian hospitals. A comparative analysis of two case studies
تعداد صفحات انگلیسی:
25 صفحه
عنوان فارسی:
نوسان مشارکت عمومی (دولتی)-خصوصی در بیمارستان های ایتالیا. تحلیل قیاسی دو بررسی موردی
تعداد صفحات فارسی:
29 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
180,000 ريال
جزییات و خرید
#264 کد مقاله زمینه: فناوری اطلاعات
عنوان انگلیسی:
Obstacles and challenges of electronic government establishment in virtual age
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
موانع و چالش های پیشروی ایجاد دولت الکترونیک در عصر مجازی
تعداد صفحات فارسی:
23 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
160,000 ريال
جزییات و خرید
#263 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Effects of ARB and ageing processes on mechanical properties and microstructure of 6061 aluminum alloy
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
اثر فرآیندهای ARB و ایجینگ بر ویژگی های مکانیکی و میکروساختار آلیاژ آلومینیوم 6061
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#262 کد مقاله زمینه: نساجی
عنوان انگلیسی:
Effects of Mechanical Properties of Fabrics on Clothing Pressure
تعداد صفحات انگلیسی:
4 صفحه
عنوان فارسی:
تأثیر خواص مکانیکی پارچه بر روی فشار پوشاک
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#261 کد مقاله زمینه: صنایع غذایی
عنوان انگلیسی:
Functionality of Milk Powders and Milk-Based Powders for End Use Applications—A Review
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
عملکرد پودر شیر و پودرهای دارای پایه شیر برای کاربردهای نهایی – یک بازنگری
تعداد صفحات فارسی:
30 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
جزییات و خرید
#260 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Improving 3D-Floorplanning Using Smart Selection Operations in Meta-Heuristic Optimization
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
بهبود طراحی سه بعدی نقشه‌های مدارهای مجتمع با استفاده از عملکرد انتخاب هوشمند بوسیله الگوریتم‌های فراابتکاری
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان