دوشنبه ۰۱ مرداد ۰۳

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#57 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Defining Control Strategies for MicroGrids Islanded Operation
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
تعیین استراتژی های کنترل برای شبکه های کوچک ایزوله شده
تعداد صفحات فارسی:
26 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
130,000 ريال
جزییات و خرید
#56 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Control Strategies for MicroGrids Emergency Operation
تعداد صفحات انگلیسی:
3 صفحه
عنوان فارسی:
استراتژی های کنترل برای کارکرد شبکه های کوچک
تعداد صفحات فارسی:
9 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
60,000 ريال
جزییات و خرید
#55 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Defining Control Strategies for Analysing MicroGrids Islanded Operation
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
تعیین استراتژی های کنترل برای تحلیل شبکه های کوچک ایزوله شده
تعداد صفحات فارسی:
23 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
#54 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Optimal Electric Network Design for a Large Offshore Wind Farm Based on a Modified Genetic Algorithm Approach
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
طراحی بهینه شبکه برق برای یک مزرعه بادی بزرگ دریایی بر اساس رویکرد الگوریتم ژنتیک اصلاح شده
تعداد صفحات فارسی:
20 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
#53 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
A combination of genetic algorithm and particle swarm optimization for optimal DG location and sizing in distribution systems
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
ترکیب الگوریتم ژنتیک و الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات برای یافتن اندازه و مکان بهینۀ تولید پراکنده در سیستم‌های توزیع
تعداد صفحات فارسی:
21 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
#52 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
The integrated framework for analysis of electricity supply chain using an integrated SWOT-fuzzy TOPSIS methodology combined with AHP: The case of Turkey
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
چارچوب یکپارچه برای آنالیز زنجیره¬ی تامین کننده¬ی برق با استفاده از یک روش SWOT-fuzzy TOPSIS ترکیب شده با AHP: در مورد کشور ترکیه
تعداد صفحات فارسی:
26 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
180,000 ريال
جزییات و خرید
#51 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A Three-Phases Scheduling in a Hierarchical Cloud Computing Network
تعداد صفحات انگلیسی:
4 صفحه
عنوان فارسی:
يک زمانبندی سه فازه در يک شبکه ی محاسبات ابری سلسله مراتبی
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
55,000 ريال
جزییات و خرید
#50 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A History-Based Job Scheduling Mechanism for the Vector Computing Cloud
تعداد صفحات انگلیسی:
4 صفحه
عنوان فارسی:
يک مکانيزم مبتنی بر تاريخچه برای زمانبندی کار برای ابر محاسبات برداری
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
65,000 ريال
جزییات و خرید
#49 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Strategies for active camouflage of motion
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
استراتژی‌هایی برای استتار فعال جنبش (حرکت)
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
#48 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Biomimetic chromatophores for camouflage and soft active surfaces
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
کروماتوفورهای بیومیمتیک برای استتار و سطوح فعال نرم
تعداد صفحات فارسی:
19 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان