سه شنبه ۰۱ خرداد ۰۳

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#811 کد مقاله زمینه: مهندسی پزشکی
عنوان انگلیسی:
Physical Modeling of PM Synchronous Motors for Integrated Coupling With Machine Drives
تعداد صفحات انگلیسی:
4 صفحه
عنوان فارسی:
مدلسازی فیزیکی موتورهای سنکرون PM برای کوپلینگ یکپارچه با درایوهای ماشین
تعداد صفحات فارسی:
7 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#810 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Easily Testable Cellular Carry Lookahead Adders
تعداد صفحات انگلیسی:
13 صفحه
عنوان فارسی:
تجمع کننده های سلول ی قابل تست با پیش بینی رقم نقلی
تعداد صفحات فارسی:
30 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
170,000 ريال
جزییات و خرید
#809 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Modeling structural change in spatial system dynamics: A Daisyworld example
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
تغییر ساختاری مدلسازی در پویایی سیستم مکانی: مثالی از دنیای بابونه
تعداد صفحات فارسی:
20 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
190,000 ريال
جزییات و خرید
#808 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Strategy for Predictive Modeling of the Common Mode Impedance of the Stator Coils in AC Machines
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
استراتژی مربوط به مدلسازی پیشگویانه امپدانس مد مشترک سیم پیچ استاتور در ماشین های AC
تعداد صفحات فارسی:
28 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
130,000 ريال
جزییات و خرید
#807 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Accounting earnings and gross domestic produc$
تعداد صفحات انگلیسی:
13 صفحه
عنوان فارسی:
سود حسابداری و تولید ناخالص داخـلی
تعداد صفحات فارسی:
22 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
جزییات و خرید
#806 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Human Capital, Economic Structure and Growth
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
سرمایه انسانی، ساختار و رشد اقتصادی
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#805 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Dynamic Charging Control Strategy of EV Considering Accessing of Renewable Energy
تعداد صفحات انگلیسی:
4 صفحه
عنوان فارسی:
طرح کنترل شارژ دینامیکی خودوروی برقی با در نظرگرفتن دسترسی به منابع انرژی تجدیدپذیر
تعداد صفحات فارسی:
7 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#804 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Multinational companies’ human resource management practices’ and their organizational culture impact on employees’ loyalty: Case of Japanese multinational company in Morocco
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی شرکت‌های چند ملیتی و تاثیر فرهنگ سازمانی آن‌ها بر وفاداری کارکنان: مورد شرکت چندملیتی ژاپنی در مراکش
تعداد صفحات فارسی:
16 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
#803 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Effect of load profile uncertainty on the optimum sizing of off-grid PV systems for rural electrification
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
تأثیر عدم قطعیت مشخصات بار بر روی تعیین اندازه بهینه سیستم‌های PV منفصل از شبکه برای برق رسانی به روستاها
تعداد صفحات فارسی:
24 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
جزییات و خرید
#802 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Practical battery size optimization of a PV system by considering individual customer damage function
تعداد صفحات انگلیسی:
15 صفحه
عنوان فارسی:
بهینه سازی عملی اندازه باتری یک سیستم PV با در نظر گرفتن تابع خسارت مشتری
تعداد صفحات فارسی:
30 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
170,000 ريال
جزییات و خرید
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان