سه شنبه ۰۱ خرداد ۰۳

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#98 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
IMAGE FILTERING USING ANISOTROPIC STRUCTURE TENSOR FOR CELL MEMBRANE ENHANCEMENT IN 3D MICROSCOPY
تعداد صفحات انگلیسی:
4 صفحه
عنوان فارسی:
فیلترسازی تصویر با استفاده از تانسور ساختاری ناهمسانگرد جهت افزایش غشاء سلولی در میکروسکوپی سه بعدی
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#97 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
SURVEY ON PRE-SHARED KEY IN WIRELESS SENSOR NETWORK
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
شِمای کلید از پیش اشتراک گذاشته شده(PSK)، در شبکه ی سنسوری بی سیم
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
60,000 ريال
جزییات و خرید
#96 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Network Coding Based Reliable Broadcast Protocol in Multi-Channel Multi-Radio Wireless Mesh Networks
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
کدینگ شبکه، بر مبنای پروتکل همه پخشی ایمن در شبکه های مِش بی سیم چند کاناله، چند فرکانسی
تعداد صفحات فارسی:
15 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
80,000 ريال
جزییات و خرید
#95 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Design and implementation of electronic toll collection system based on vehicle positioning system techniques
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
طراحی و پیاده‌سازی سیستم الکترونیکی جمع‌آوری عوارض مبتنی بر تکنیک‌های سیستم موقعیت‌یاب خودرو
تعداد صفحات فارسی:
20 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
#94 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Leader election algorithms: History and novel schemes
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
الگوریتم های انتخاب رهبر: تاریخچه و شِماهای جدید
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#93 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
On the Value of Static Analysis for Fault Detection in Software
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
اهمیت روش تجزیه و تحلیل پایدار در تشخیص خطای نرم افزاری
تعداد صفحات فارسی:
28 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
160,000 ريال
جزییات و خرید
#92 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Next Generation On-Chip Networks: What Kind of Congestion Control Do We Need?
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
نسل بعدی شبکه های بر روی تراشه: چه نوع کنترل ازدحامی نیاز داریم؟
تعداد صفحات فارسی:
21 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
#91 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Improving antivirus accuracy with hypervisor assisted analysis
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
بهبود میزان صحت ضدویروس ها ، با استفاده از تحلیل های مربوط به ابزارهای مدیریت سیستم های مجازی
تعداد صفحات فارسی:
25 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
140,000 ريال
جزییات و خرید
#90 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Integrating spatial fuzzy clustering with level set methods for automated medical image segmentation
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
ادغام دسته بندی فازی فضایی با متدهای تعیین سطح، برای قطعه سازی تصاویر پزشکی
تعداد صفحات فارسی:
17 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
#89 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A Clustering-Based Channel Assignment Algorithm and Routing Metric for Multi-channel Wireless Mesh Networks
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
الگوریتم تخصیص کانال مبتنی بر خوشه بندی و متریک های مسیریابی جهت شبکه های مش بی سیم چندکاناله
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
140,000 ريال
جزییات و خرید
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان