سه شنبه ۰۱ خرداد ۰۳

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#401 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Analysis of deforestation patterns in the central Menabe, Madagascar, between 1973 and 2010
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
تحلیل الگوهای جنگل زدایی در منابه مرکزی، ماداگاسکار، بین سال های 1973 و 2010
تعداد صفحات فارسی:
17 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#400 کد مقاله زمینه: محیط زیست
عنوان انگلیسی:
Multi-criteria evaluation in strategic environmental assessment for waste management plan, a case study: The city of Belgrade
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
ارزیابی چند معیاره در ارزیابی استراتژیک زیست محیطی برای طرح مدیریت مواد زائد، یک مطالعه‌ی موردی: شهرستان بلگراد
تعداد صفحات فارسی:
28 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
جزییات و خرید
#399 کد مقاله زمینه: صنایع
عنوان انگلیسی:
Multi-objectiv hu bnetwork design under uncertainty considering congestion :An M/M/c/K queue system
تعداد صفحات انگلیسی:
20 صفحه
عنوان فارسی:
طراحی شبکه مرکز چندهدفه تحت شرایط عدم اطمینان با در نظر گرفتن تراکم: سیستم صف M/M/c/K
تعداد صفحات فارسی:
34 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
جزییات و خرید
#398 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Routing in Vehicular Ad Hoc Networks: A Survey
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
مسیریابی در شبکه‌های ادهاک خودرویی: بررسی
تعداد صفحات فارسی:
23 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
130,000 ريال
جزییات و خرید
#397 کد مقاله زمینه: صنایع
عنوان انگلیسی:
A system dynamics simulation model of chemical supply chaintransportation risk management systems
تعداد صفحات انگلیسی:
13 صفحه
عنوان فارسی:
مدل شبیه سازی پویا سیستم برای سیستم های مدیریت ریسک حمل و نقل زنجیره تامین مواد شیمیایی
تعداد صفحات فارسی:
27 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
جزییات و خرید
#396 کد مقاله زمینه: مهندسی شیمی
عنوان انگلیسی:
Prediction of the liquideliquid phase equilibria for polydisperse polyethylene solutions under conditions of high temperature and pressure
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
پیش بینی تعادل فاز مایع – مایع برای محلول های پلی اورتان پلی دیسپرس تحت شرایط دما و فشار بالا
تعداد صفحات فارسی:
16 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#395 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Distributed Online Monitoring of Quasi-Static Voltage Collapse in Multi-Area Power Systems
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
پایش آنلاین (بر خط) توزیع یافته فروپاشی ولتاژ گوسی ـ استاتیک در یک سیستم قدرت چند ناحیه‌ای
تعداد صفحات فارسی:
26 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
190,000 ريال
جزییات و خرید
#394 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Experimental study of light transmitting cement-based material (LTCM)
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
مطالعه ای تجربی درباره ی مصالح بر پایه ی سیمان عبور دهنده ی نور (LTCM)
تعداد صفحات فارسی:
15 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#393 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Dual-Gate MoS2 FET With a Coplanar-Gate Engineering
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
فت دو گیته MoS2 با ساختار فنی گیت هم صفحه
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#392 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Characterizing the chemical and rheological properties of severely aged reclaimed asphalt pavement materials with high recycling rate
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
بررسی مشخصات شیمیایی و رئولوژیکی مواد روسازی آسفالت بسیار سالخورده با بالاترین نرخ بازیابی
تعداد صفحات فارسی:
19 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان