شنبه ۲۶ خرداد ۰۳

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#128 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Adapting the GA Approach to Solve Traveling Salesman Problems on CUDA Architecture
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
وفق دادن رویکرد الگوریتم ژنتیک برای حل مسائل فروشنده ی دوره گرد بر روی معماری CUDA
تعداد صفحات فارسی:
21 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#127 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Accelerating Steady-State Genetic Algorithms based on CUDA Architecture
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
تسریع الگوریتم ژنتیک حالت دائمی بر اساس معماری CUDA
تعداد صفحات فارسی:
19 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
80,000 ريال
جزییات و خرید
#126 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Use NVIDIA CUDA technology to create genetic algorithms with extensive population
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
استفاده از تکنولوژی NVIDIA CUDA برای ایجاد الگوریتم ژنتیک با جمعیت گسترده
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
40,000 ريال
جزییات و خرید
#125 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Data Mining in Cloud Computing
تعداد صفحات انگلیسی:
4 صفحه
عنوان فارسی:
داده کاوی در محاسبات توده ای
تعداد صفحات فارسی:
9 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
40,000 ريال
جزییات و خرید
#124 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Synchronization of generalized Henon map via backstepping design
تعداد صفحات انگلیسی:
4 صفحه
عنوان فارسی:
همزمان سازی نگاشت تعمیم یافته هنن به روش طراحی پسگام(برگشتی)
تعداد صفحات فارسی:
8 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
20,000 ريال
جزییات و خرید
#123 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Challenges of Asset Management in Power Transmission Network
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
چالش های مدیریت سرمایه در شبکه انتقال نیرو (برق)
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#122 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Asset Management Software Implementation Challenges for Electricity Companies
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
پیاده سازی نرم افزار مدیریت دارائی *چالش هایی برای شرکت های الکترونیکی*
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#121 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Applying Self-Healing Schemes to Modern Power Distribution Systems
تعداد صفحات انگلیسی:
4 صفحه
عنوان فارسی:
اعمال طرح های خود-درمان روی سيستم های توزيع توان نوين
تعداد صفحات فارسی:
8 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
60,000 ريال
جزییات و خرید
#120 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Distributed Multi-Agent Microgrids: A Decentralized Approach to Resilient Power System Self-healing
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
مایکرو گرید های چند عامله ی توزیع شده: روشی غیر متمرکز برای سیستم های قدرت انعطاف پذیر خود اصلاح شونده
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
#119 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Coordinating Regulation and Demand Response in Electric Power Grids: Direct and Price-Based Tracking Using Multirate Economic Model Predictive Control
تعداد صفحات انگلیسی:
20 صفحه
عنوان فارسی:
هماهنگی تعدیل و پاسخ به تقاضا در شبکه قدرت برق: ردیابی مستقیم و مبتنی بر قیمت با استفاده از مدل اقتصادی کنترل چند نرخی قابل پیش بینی
تعداد صفحات فارسی:
27 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان