دوشنبه ۰۱ مرداد ۰۳

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#259 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Developing Strategies for Green Supply Chain Management
تعداد صفحات انگلیسی:
4 صفحه
عنوان فارسی:
استراتژی های در حال توسعه برای مدیریت زنجیره تأمین سبز
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
80,000 ريال
جزییات و خرید
#258 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Overview of Green Supply Chain Management: Operation and Environmental Impact at Different Stages of the Supply Chain
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
بررسی مدیریت زنجیره ی عرضه ی سبز: تأثیر محیطی و عملکردی در مراحل مختلف زنجیره ی عرضه
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#257 کد مقاله زمینه: حسابداری
عنوان انگلیسی:
Banking at the crossroads: How to deal with marketability and complexity?
تعداد صفحات انگلیسی:
17 صفحه
عنوان فارسی:
بانکداری در تقاطع: چگونه با پیچیدگی و قابلیت عرضه در بازار مقابله کنیم؟
تعداد صفحات فارسی:
40 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
جزییات و خرید
#256 کد مقاله زمینه: نساجی
عنوان انگلیسی:
Multi-layered Breathable Fabric Structures with Enhanced Water Resistance
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
ساختار پارچه قابل تنفس با مقاومت در برابر آب بهبود یافته
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#255 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Simple and efficient method for steady-state voltage stability assessment of radial distribution systems
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
روشی ساده و کارآمد برای ارزیابی پایداری ولتاژ حالت ماندگار در سیستم های توزیع شعاعی
تعداد صفحات فارسی:
22 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#254 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Data Envelop­ment Analy­sis - Basic Mo­dels and their Uti­li­zation
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
تحلیل پوششی داده ها مدل های اولیه و استفاده از آنها
تعداد صفحات فارسی:
17 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
#253 کد مقاله زمینه: صنایع
عنوان انگلیسی:
A goal programming model for scheduling residents in an anesthesia and reanimation department
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
مدل برنامه ریزی آرمانی برای زمان بندی رزیدنت ها در بخش بیهوشی و احیا
تعداد صفحات فارسی:
31 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
180,000 ريال
جزییات و خرید
#252 کد مقاله زمینه: شیمی
عنوان انگلیسی:
Thin Layer Coulometry Based on Ion-Exchanger Membranes for Heparin Detection in Undiluted Human Blood
تعداد صفحات انگلیسی:
4 صفحه
عنوان فارسی:
کولومتری لایه نازک بر اساس غشاء مبدل یون برای تشخیص هپارین در خون رقیق شده انسان
تعداد صفحات فارسی:
7 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
60,000 ريال
جزییات و خرید
#251 کد مقاله زمینه: صنایع غذایی
عنوان انگلیسی:
High-pressure Processing of Salads and Ready Meals
تعداد صفحات انگلیسی:
13 صفحه
عنوان فارسی:
فرآوری فشار بالای سالادها و وعده های غذایی آماده
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
#250 کد مقاله زمینه: حسابداری
عنوان انگلیسی:
Mechanisms to Improve Accountability in the Public Sector
تعداد صفحات انگلیسی:
15 صفحه
عنوان فارسی:
ساز و کارهایی برای بهبود پاسخگویی در بخش عمومی
تعداد صفحات فارسی:
16 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان