سه شنبه ۰۱ خرداد ۰۳

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#1239 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Durability of fly ash based geopolymer concrete in the presence of silica fume
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
ماندگاری بتن ژئوپلیمر مبتنی بر خاکستر بادی در حضور دود سیلیکا
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
PDF
قیمت فروش:
85,000 ريال
جزییات و خرید
#1238 کد مقاله زمینه: نامشخص
عنوان انگلیسی:
COMPLEXITY THEORY AND MANAGEMENT PRACTICE
تعداد صفحات انگلیسی:
17 صفحه
عنوان فارسی:
نظریه پیچیدگی و شیوه مدیریت
تعداد صفحات فارسی:
33 صفحه
نوع فایل:
PDF
قیمت فروش:
125,000 ريال
جزییات و خرید
#1237 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
STRATEGIC MANAGEMENT IN THE COMPLEXITY PARADIGM
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
مدیریت استراتژیک در پارادایم پیچیدگی
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
Word-Pdf
قیمت فروش:
99,000 ريال
جزییات و خرید
#1236 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
ندارد
تعداد صفحات انگلیسی:
0 صفحه
عنوان فارسی:
مبانی بازآفرینی در بافت‌های ناکارآمد شهری؛ پیشگیری از جرم به کمک طراحی محیطی
تعداد صفحات فارسی:
181 صفحه
نوع فایل:
PDF
قیمت فروش:
600,000 ريال
جزییات و خرید
#1235 کد مقاله زمینه: مهندسی دریایی
عنوان انگلیسی:
dictionary for marine engineering
تعداد صفحات انگلیسی:
755 صفحه
عنوان فارسی:
فرهنگ لغت مهندسی دریایی
تعداد صفحات فارسی:
755 صفحه
نوع فایل:
PDF
قیمت فروش:
290,000 ريال
جزییات و خرید
#1234 کد مقاله زمینه: مدیریت مالی
عنوان انگلیسی:
Hospital financing: Calculating inpatient capital costs in Germany with a comparative view on operating costs and the English costing scheme
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
تامین مالی بیمارستان: محاسبه هزینه های سرمایه بیماربستری در آلمان به دیدگاه تطبیقی در مورد هزینه های عملیاتی و طرحواره هزینه یابی انگلیسی
تعداد صفحات فارسی:
24 صفحه
نوع فایل:
قیمت فروش:
210,000 ريال
جزییات و خرید
#1233 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Label and orthogonality regularized non-negative matrix factorization for image classification
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
فاکتورگیری نامنفی ماتریس منظم شده متعامد و برچسب برای طبقه بندی تصویر
تعداد صفحات فارسی:
28 صفحه
نوع فایل:
قیمت فروش:
133,000 ريال
جزییات و خرید
#1232 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Two algorithms for orthogonal nonnegative matrix factorization with application to clustering
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
دو الگوریتم برای فاکتورگیری نامنفی ماتریس متعامد بهمراه کاربرد در خوشه بندی
تعداد صفحات فارسی:
29 صفحه
نوع فایل:
قیمت فروش:
149,000 ريال
جزییات و خرید
#1231 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Non-negative matrix factorization with a-divergence
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
فاکتورگیری ماتریس غیرمنفی با واگرایی α
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
Word-Pdf
قیمت فروش:
115,000 ريال
جزییات و خرید
#1230 کد مقاله زمینه: نامشخص
عنوان انگلیسی:
Dictionary of Tourism, Leisure and Hospitality English to Persian
تعداد صفحات انگلیسی:
199 صفحه
عنوان فارسی:
فرهنگ لغات گردشگری، تفریح و پذیرائی
تعداد صفحات فارسی:
199 صفحه
نوع فایل:
PDF
قیمت فروش:
245,000 ريال
جزییات و خرید
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان