سه شنبه ۰۱ خرداد ۰۳

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#1178 کد مقاله زمینه: حسابداری
عنوان انگلیسی:
The Effect of Engagement Auditors on Financial Statement Comparability
تعداد صفحات انگلیسی:
53 صفحه
عنوان فارسی:
تأثیر حسابرسان مشارکت برمقایسه پذیری صورتهای مالی
تعداد صفحات فارسی:
81 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
370,000 ريال
جزییات و خرید
#1177 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Virtual power plant-based distributed control strategy for multiple distributed generators
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
استراتژی کنترل پراکنده (توزیع شده) مبتنی بر واحدهای تولید مجازی برای چندین ژنراتور پراکنده
تعداد صفحات فارسی:
26 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
#1176 کد مقاله زمینه: فناوری اطلاعات
عنوان انگلیسی:
VeRA - Version Number and Rank Authentication in RPL
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
VeRA - تعداد نسخه و تأیید اعتبار رتبه در RPL
تعداد صفحات فارسی:
15 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
80,000 ريال
جزییات و خرید
#1175 کد مقاله زمینه: صنایع
عنوان انگلیسی:
Overall multiobjective optimization of construction projects scheduling using particle swarm
تعداد صفحات انگلیسی:
20 صفحه
عنوان فارسی:
بهینه سازی کلی چند منظوره برای پروژه های زمانبندی ساخت و ساز با استفاده از ازدحام ذرات
تعداد صفحات فارسی:
27 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
#1174 کد مقاله زمینه: حسابداری
عنوان انگلیسی:
Portfolio concentration and performance of institutional investors worldwide
تعداد صفحات انگلیسی:
20 صفحه
عنوان فارسی:
تمرکز پرتفوی و عملکرد سرمایه گذاران نهادی در سراسر جهان
تعداد صفحات فارسی:
47 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
270,000 ريال
جزییات و خرید
#1173 کد مقاله زمینه: صنایع
عنوان انگلیسی:
The Assessment Model for Economic Efficiency of Traffic Safety Improvements
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
مدل ارزیابی برای عملکرد اقتصادی بهبود ایمنی ترافیک
تعداد صفحات فارسی:
6 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#1172 کد مقاله زمینه: اقتصاد
عنوان انگلیسی:
Periods of fiscal consolidation in selected European economies
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
جستار های بازار در حال ظهور در امور مالی و کسب و کار دوره های تثبیت مالی در اقتصادهای منتخب اروپایی
تعداد صفحات فارسی:
16 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
80,000 ريال
جزییات و خرید
#1171 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Rebuilding higher education institutions in post-conflict contexts: Policy networks, process, perceptions, & patterns
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
بازسازی موسسات آموزش عالی در بستر پس از درگیری: شبکه، فرآیند، درک، و الگوهای سیاستی
تعداد صفحات فارسی:
23 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
جزییات و خرید
#1170 کد مقاله زمینه: میکروبیولوژی
عنوان انگلیسی:
Clostridium Perfringens Enterotoxin (CPE) and CPE-Binding Domain (c-CPE) for the Detection and Treatment of Gynecologic Cancers
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
انتروتوکسین کلستریدیوم پرفرنجنسیس(CPE) و دومین متصل شونده به CPE برای تشخیص و درمان سرطان زنانه
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
170,000 ريال
جزییات و خرید
#1169 کد مقاله زمینه: اقتصاد
عنوان انگلیسی:
The insurance and risk management industries: newplayers in the delivery of energy-efficient and renewable energy products and services
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
صنایع مدیریت ریسک و بیمه: بازیگران جدید در تحویل خدمات و محصولات با انرژی تجدیدپذیر و انرژی کارآمد
تعداد صفحات فارسی:
27 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
140,000 ريال
جزییات و خرید
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان