سه شنبه ۰۱ خرداد ۰۳

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#321 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Integrated distribution network expansion planning incorporating distributed generation considering uncertainties, reliability, and operational conditions
تعداد صفحات انگلیسی:
15 صفحه
عنوان فارسی:
برنامه‌ریزی توسعه شبکه توزیع یکپارچه مرکب از تولید پراکنده با در نظر گرفتن عدم قطعیت، قابلیت اطمینان و قیدهای بهره‌برداری
تعداد صفحات فارسی:
43 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
جزییات و خرید
#320 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Tensions and ties in social media networks: Towards a model of understanding business relationship development and business performance enhancement through the use of LinkedIn
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
کشش و لایه های در شبکه های رسانه اجتماعی: بسوی مدل درک توسعه رابطه کسب و کار و ارتقای عملکرد کسب و کار با استفاده از لیندکن
تعداد صفحات فارسی:
30 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
190,000 ريال
جزییات و خرید
#319 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Model-basedorganizationaldecisionmaking:Abehaviorallens
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
تصمیم گیری سازمانی مبتنی بر مدل: لنز رفتاری
تعداد صفحات فارسی:
33 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
جزییات و خرید
#318 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
REQUIREMENTS OF KNOWLEDGE WORK SYSTEMS
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
الزامات سیستم های کار دانش
تعداد صفحات فارسی:
17 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
#317 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Analysis of the effect of voltage level requirements on an electricity market equilibrium model
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
آنالیز اثر الزامات سطح ولتاژ بر روی مدل تعادل بازار برق
تعداد صفحات فارسی:
19 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#316 کد مقاله زمینه: شیمی
عنوان انگلیسی:
Predicting Tablet Strength from the Wet Granulation Conditions via the Unified Compaction Curve
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
پیش بینی استحکام قرص از شرایط گرانولاسیون مرطوب از طریق منحنی تراکم متحد
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#315 کد مقاله زمینه: فناوری اطلاعات
عنوان انگلیسی:
Detecting overlapping communities in networks using the maximal sub-graph and the clustering coefficient
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
تشخیص جوامع هم پوشان در شبکه ها با استفاده از زیر گراف حداکثر و ضریب خوشه بندی
تعداد صفحات فارسی:
8 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#314 کد مقاله زمینه: فناوری اطلاعات
عنوان انگلیسی:
Human Resource Related Problems In Agile And Traditional Software Project Process Models
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
مشکلات مربوط به منابع انسانی در مدل های فرآیند پروژه نرم افزار سنتی و مدل چابک
تعداد صفحات فارسی:
20 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
جزییات و خرید
#313 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Influence of shrinkage on compressive behavior of concrete-filled FRP tubes: An experimental study on interface gap effect
تعداد صفحات انگلیسی:
13 صفحه
عنوان فارسی:
تاثیر جمع شدگی روی رفتار فشاری تیوب‌های FRP پر شده با بتن: یک تحقیق تجربی روی فاصله ی سطح مشترک
تعداد صفحات فارسی:
20 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
#312 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Influence of concrete age on stress–strain behavior of FRP-confined normal- and high-strength concrete
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
تاثیر سن بتن روی رفتار تنش-کرنش بتن محصور شده با FRP با مقاومت بالا
تعداد صفحات فارسی:
19 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان