شنبه ۲۶ خرداد ۰۳

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#411 کد مقاله زمینه: صنایع
عنوان انگلیسی:
A model for determining the optimal project life span and concession period of BOT projects
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
مدلی برای تعیین طول عمر پروژه بهینه و دوره امتیاز پروژه‌های BOT
تعداد صفحات فارسی:
17 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
#410 کد مقاله زمینه: حسابداری
عنوان انگلیسی:
Random Walks and Market Ef®ciency Tests: Evidence from Emerging Equity Markets
تعداد صفحات انگلیسی:
18 صفحه
عنوان فارسی:
گام‌های تصادفی و آزمون‌های کارایی بازار: شواهدی از بازارهای سرمایه نوظهور
تعداد صفحات فارسی:
26 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
130,000 ريال
جزییات و خرید
#409 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
OPTIMAL PLACEMENT OF PMUS FOR RELIABLE OBSERVABILITY OF NETWORK UNDER PROBABILISTIC EVENTS USING BABC ALGORITHM
تعداد صفحات انگلیسی:
4 صفحه
عنوان فارسی:
جایابی بهینه PMU‌ها برای قابلیت نظارت مناسب شبکه تحت رویدادهای احتمالی با استفاده از الگوریتم BABC
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#408 کد مقاله زمینه: حسابداری
عنوان انگلیسی:
The relationship between product diversity, usage of advanced manufacturing technologies and activity-based costing adoption
تعداد صفحات انگلیسی:
15 صفحه
عنوان فارسی:
رابطه بین تنوع محصول، استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته تولید و پذیرش هزینه یابی مبتنی بر فعالیت
تعداد صفحات فارسی:
35 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
جزییات و خرید
#407 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Brain Tumor Segmentation: A Performance Analysis using K-Means, Fuzzy C-Means and Region Growing Algorithm
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
تقسیم بندی تومور مغزی: یک تحلیل عملکردی با استفاده از الگوریتم رشد ناحیه، دسته بندی C-Means فازی و دسته بندی K-Means
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#406 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Performance Evaluation of Resource Management in Cloud Computing Environments
تعداد صفحات انگلیسی:
21 صفحه
عنوان فارسی:
ارزیابی عملکرد مدیریت منابع در محیط‌های محاسبات ابری
تعداد صفحات فارسی:
23 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
جزییات و خرید
#405 کد مقاله زمینه: صنایع
عنوان انگلیسی:
ntegerprogrammingtechniquesforsolvingnon-linearworkforceplanningmodelswithlearning
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
تکنیک های برنامه نویسی عدد صحیح برای حل مدل برنامه ریزی نیروی کار غیر خطی با یادگیری
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
130,000 ريال
جزییات و خرید
#404 کد مقاله زمینه: معدن
عنوان انگلیسی:
Mesozoic extensional brittle tectonics of the Arabian passive margin, inverted in the Zagros collision (Iran, interior Fars)
تعداد صفحات انگلیسی:
30 صفحه
عنوان فارسی:
تکتونیک کششی شکنا مزوزوییک حاشیه غیر فعال صفحه عربی، معکوس شده در برخورد زاگرس (ایران، فارس داخلی)
تعداد صفحات فارسی:
37 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
جزییات و خرید
#403 کد مقاله زمینه: صنایع
عنوان انگلیسی:
Efficient location and allocation strategies for undesirable facilities considering their fundamental properties
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
استراتژی های تخصیص و جایابی موثر برای امکانات نامطلوب، با در نظر گرفتن خواص اساسی آنها
تعداد صفحات فارسی:
27 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
130,000 ريال
جزییات و خرید
#402 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Land use/cover change and driving force analyses in parts of northern Iran using RS and GIS techniques
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
تغییر کاربری اراضی/ پوشش و اعمال نیروی تحلیل در بخش هایی از شمال ایران با استفاده از RS و GIS
تعداد صفحات فارسی:
15 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان