سه شنبه ۰۱ خرداد ۰۳

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#1138 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Achieving reliable and secure services in cloud computing environments
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
دستیابی به سرویس های ایمن و قابل اطمینان در محیط های محاسبه ابری
تعداد صفحات فارسی:
29 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
130,000 ريال
جزییات و خرید
#1137 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Security Issues on Smarthome in IoT Environment
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
مسائل امنیتی در رابطه با خانه هوشمند در محیط IoT
تعداد صفحات فارسی:
8 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#1136 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A Secure IoT Architecture for Smart Cities
تعداد صفحات انگلیسی:
2 صفحه
عنوان فارسی:
یک معماری IoT ایمن برای شهرهای هوشمند
تعداد صفحات فارسی:
6 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#1135 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A systemic and cognitive approach for IoT security
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
رویکرد سیستماتیک و شناختی برای امنیت IoT
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
#1134 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A System’s Self-referential Persuasion: Understanding the Role of Persuasive User Experiences in Committing Social Web Users
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
ترغیب خود ارجاع سیستم: درک نقش تجربه ی ترغیبی در کاربران وب اجتماعی
تعداد صفحات فارسی:
15 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#1133 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
New Insights Towards Developing Recommender Systems
تعداد صفحات انگلیسی:
63 صفحه
عنوان فارسی:
بینش های جدید در جهت توسعه سیستم های پیشنهاد دهنده
تعداد صفحات فارسی:
62 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
340,000 ريال
جزییات و خرید
#1132 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A SURVEY ON TRUST BASED RECOMMENDATION SYSTEMS
تعداد صفحات انگلیسی:
3 صفحه
عنوان فارسی:
بررسی ای روی سیستم های توصیه گر مبتنی بر اعتماد
تعداد صفحات فارسی:
8 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
60,000 ريال
جزییات و خرید
#1131 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Developing venture capital when institutions change
تعداد صفحات انگلیسی:
38 صفحه
عنوان فارسی:
توسعه سرمایه گذاری زمانی که نهادها تغییر می کنند
تعداد صفحات فارسی:
28 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
210,000 ريال
جزییات و خرید
#1130 کد مقاله زمینه: حسابداری
عنوان انگلیسی:
Financial accounting choice and earnings management
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
انتخاب حسابداری مالی و مدیریت درآمد
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
60,000 ريال
جزییات و خرید
#1129 کد مقاله زمینه: حسابداری
عنوان انگلیسی:
A literature synthesis of experimental studies on management earnings guidance
تعداد صفحات انگلیسی:
22 صفحه
عنوان فارسی:
تلفیق و ترکیب ادبیات مطالعات تجربی در زمینه راهنمایی و هدایت مدیریت سود
تعداد صفحات فارسی:
44 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
270,000 ريال
جزییات و خرید
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان