شنبه ۲۶ خرداد ۰۳

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#581 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Novel Control of Grid Connected Photovoltaic (PV) Solar Farm for Improving Transient Stability and Transmission Limits Both During Night and Day
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
یک روش کنترلی جدید برای سلول های فتوولتائیک (PV) متصل به شبکه مزارع خورشیدی برای بهبود پایداری گذرا و محدودیت انتقال در روز و شب
تعداد صفحات فارسی:
8 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#580 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Modified Particle Swarm Optimization technique based MaximumPower Point Tracking for uniform and under partial shading condition
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
ردیابی نقطه حداکثر توان بر اساس تکنیک بهینه سازی ازدحام ذرات برای شرایط یکنواخت و تحت سایه جزئی
تعداد صفحات فارسی:
24 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
130,000 ريال
جزییات و خرید
#579 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Tumor Detection in Brain MRI Image Using Template based K-means and Fuzzy C-means Clustering Algorithm
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
تشخیص تومور در تصویر MRI مغز با استفاده از الگوریتم خوشه بندی K-means و C-means فازی مبتنی بر الگو
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#578 کد مقاله زمینه: مکانیک
عنوان انگلیسی:
Effects of total contact insoles on the plantar stress redistribution: a finite element analysis
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
اثرات کفی تماسی کامل در توزیع مجدد تنش کف پا : یک آنالیز المان محدود
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#577 کد مقاله زمینه: مکانیک
عنوان انگلیسی:
An in-shoe device to measure plantar pressure during daily human activity
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
یک وسیله در داخل کفش برای سنجش فشار کف پا در حین فعالیت های روزانه ی انسان
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#576 کد مقاله زمینه: مکانیک
عنوان انگلیسی:
Lateral wedgesdecreasebiomechanicalriskfactorsforkneeosteoarthritis in obesewomen
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
گوه های جانبی سبب کاهش عوامل خطر بیومکانیکی برای استئوآرتریت زانو در زنان چاق می شوند
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#575 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Automatic Brain MRI Image Segmentation using FCM and LSM
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
تقسیم بندی تصویر MRI مغزی خودکار با استفاده از FCM و LSM
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#574 کد مقاله زمینه: حسابداری
عنوان انگلیسی:
Portfolio Optimization Problem by the Firefly Algorithm
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
بهینه سازی پرتفوی با الگوریتم کرم شب تاب
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#573 کد مقاله زمینه: مکانیک
عنوان انگلیسی:
Heat transfer and friction in solar air heater duct with W-shaped rib roughness on absorber plate
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
انتقال حرارت و اصطکاک در کانال گرمکن هوای خورشیدی با صفحه جاذب زبرشده توسط دندانه های w شکل
تعداد صفحات فارسی:
17 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#572 کد مقاله زمینه: مکانیک
عنوان انگلیسی:
Heat transfer and friction in solar air heater duct with V-shaped rib roughness on absorber plate
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
انتقال حرارت و اصطکاک در مجرای گرمکن هوای خورشیدی با زبری پره های vشکل روی صفحه ی جاذب
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان