دوشنبه ۰۱ مرداد ۰۳

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#431 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Parallelizing the Floyd-Warshall Algorithm on Modern Multicore Platforms: Lessons Learned
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
موازی سازی الگوریتم فلوید-وارشال در پلتفرم چند هسته ای مدرن: درس های آموخته شده
تعداد صفحات فارسی:
25 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
130,000 ريال
جزییات و خرید
#430 کد مقاله زمینه: فناوری اطلاعات
عنوان انگلیسی:
Targeted revision: A learning-based approach for incremental community detection in dynamic networks
تعداد صفحات انگلیسی:
16 صفحه
عنوان فارسی:
بازبینی هدفمند: یک رویکرد مبتنی بر یادگیری برای تشخیص جامعه تدریجی در شبکه های پویا
تعداد صفحات فارسی:
23 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
170,000 ريال
جزییات و خرید
#429 کد مقاله زمینه: فناوری اطلاعات
عنوان انگلیسی:
A novel disjoint community detection algorithm for social networks based on backbone degree and expansion
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
الگوریتم جدید تشخیص جامعه‌ی مجزا برای شبکه‌های اجتماعی بر پایه‌ی درجه‌ ستون فقرات و گسترش
تعداد صفحات فارسی:
30 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
جزییات و خرید
#428 کد مقاله زمینه: فناوری اطلاعات
عنوان انگلیسی:
Fuzzy duocentric community detection model in social networks
تعداد صفحات انگلیسی:
13 صفحه
عنوان فارسی:
مدل شناسایی محیط دو مرکزی فازی در شبکه های اجتماعی
تعداد صفحات فارسی:
27 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
جزییات و خرید
#427 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Influence of arching action on shear behaviour of laterally restrained concrete slabs reinforced with GFRP bars
تعداد صفحات انگلیسی:
15 صفحه
عنوان فارسی:
تاثیر عمل کمانش بر روی رفتار برشی دال های بتنی با مهار جانبی مسلح شده با میله های GFRP
تعداد صفحات فارسی:
25 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
#426 کد مقاله زمینه: مکانیک
عنوان انگلیسی:
Analysis of the fatigue behaviour characterized by stiffness and permanent deformation for different distal volar radius compression plates
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
تحلیل رفتار خستگی مشخص شده توسط صلبیت و تغییرشکل دائمی برای صفحات فشار شعاعی انتهایی کفی مختلف
تعداد صفحات فارسی:
19 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#425 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
The influence of internal HRM activity fit on the dynamics within the “black box”
تعداد صفحات انگلیسی:
13 صفحه
عنوان فارسی:
تاثیر سازگاری فعالیت داخلی HRM بر پویایی در "جعبه سیاه"
تعداد صفحات فارسی:
38 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
جزییات و خرید
#424 کد مقاله زمینه: مکانیک
عنوان انگلیسی:
Design analysis of a machined part in a single step to replace a structural component assembled through non-destructive testing and FEA
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
آنالیز طراحی یک بخش ماشین‌کاری شده در یک مرحله مجزا، برای جانشینی یک عضو ساختاری مونتاژ شده از طریق آزمون غیرمخرب و FEA
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#423 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Ultrasonic Techniques for Imaging and Measurements in Molten Aluminum
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
روش های فراصوتی برای تصویربرداری و اندازه گیری در آلومینیوم مذاب
تعداد صفحات فارسی:
24 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
جزییات و خرید
#422 کد مقاله زمینه: فناوری اطلاعات
عنوان انگلیسی:
A security framework in G-Hadoop for big data computing across distributed Cloud data centres
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
یک پلتفورم امنیتی در G-Hadoop برای محاسبات داده‌های بزرگ در سرتاسر مراکز داده ابری توزیع شده
تعداد صفحات فارسی:
34 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
190,000 ريال
جزییات و خرید
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان