سه شنبه ۰۱ خرداد ۰۳

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#601 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Distributed Scheduling Of Demand Resources In A Congested Network
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
زمان بندی توزیع شده ی منابع تقاضا در یک شبکه متراکم
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#600 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
A RELIABILITY TEST SYSTEM FOR EDUCAtIONAL PURPOSES- BASIC RESULTS
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
سیستم تست قابلیت اطمینان برای اهداف آموزشی - نتایج اولیه
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#599 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Attribute-Based Data Sharing Scheme Revisited in Cloud Computing
تعداد صفحات انگلیسی:
13 صفحه
عنوان فارسی:
طرح به اشتراک‌گذاری داده مبتنی بر صفت بازبینی شده در محاسبات ابری
تعداد صفحات فارسی:
34 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
جزییات و خرید
#598 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
A Unified Traffic Steering Framework for LTE Radio Access Network Coordination
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
چارچوب فرمان ترافیک متحد برای هماهنگی شبکه دسترسی به رادیو LTE
تعداد صفحات فارسی:
20 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
#597 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Evaluating the permutation and diffusion operations used in imageencryption based on chaotic maps
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
بررسی عملیات جایگشت و انتشار استفاده شده در رمزنگاری تصویر بر اساس نگاشت های آشوبگون
تعداد صفحات فارسی:
8 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#596 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
An enhanced sub-image encryption method
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
یک روش بهبود یافته برای رمزنگاری زیر تصویر
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#595 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Fault detection and isolation and fault tolerant control of acatalytic alkylation of benzene process
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
تشخیص و ایزوله سازی خطا و کنترل تحمل پذیری خطای مربوط به الکیل دار کاتالیزوری فرایند بنزنی
تعداد صفحات فارسی:
38 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
جزییات و خرید
#594 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
On the security of two identity-based signature schemes based on pairings
تعداد صفحات انگلیسی:
3 صفحه
عنوان فارسی:
امنیت دو طرح امضای مبتنی بر هویت بر اساس جفت‌سازی
تعداد صفحات فارسی:
7 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#593 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
3Deminsional Analysis oF Linear vibrations of rubber Dam
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
تجزیه تحلیل سه بعدی نوسانات خطی سد لاستیکی
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#592 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Joint bandwidth allocation on dedicated and shared wavelengths for QoS support in multi-wavelength optical access network
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
تخصیص پهنای باند مشترک روی طول موج های اختصاصی و اشتراکی برای پشتیبانی QoS در شبکه دسترسی نوری چند طول موجی
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان