سه شنبه ۰۱ خرداد ۰۳

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#301 کد مقاله زمینه: شیمی
عنوان انگلیسی:
Facile ligand-free Pd-catalyzed tandem C–C/C–N coupling reaction: a novel access to highly diverse tetrazole tag isoindoline derivatives
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
واکنش ساده جفت شدن C–C/C–N متوالی کاتالیز شده با پالادیوم بدون لیگاند: یک دسترسی جدید به ترکیبات بسیار متنوع تترازول - مشتقات ایزوایندولین
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#300 کد مقاله زمینه: اقتصاد
عنوان انگلیسی:
Analysis of CO2 emissions reduction in the Malaysian transportation sector:An optimisation approach
تعداد صفحات انگلیسی:
13 صفحه
عنوان فارسی:
کاهش انتشار CO2 در بخش حمل و نقل مالزی: روش بهینه سازی
تعداد صفحات فارسی:
31 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
170,000 ريال
جزییات و خرید
#299 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Analysis of TDM and WDM PON using Different Coding Schemes for Extended Reach
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
تجزیه و تحلیل TDM و WDM PON با استفاده از طرح‌های مختلف کد نویسی برای مسافت‌های طولانی
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
195,000 ريال
جزییات و خرید
#298 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Influences of superplasticizer modification and mixture composition on the performance of self-compacting concrete at varied ambient temperatures
تعداد صفحات انگلیسی:
16 صفحه
عنوان فارسی:
اثر فوق روان کننده و مخلوط ترکیبات بر عملکرد بتن خود متراکم در دماهای متغیر محیط
تعداد صفحات فارسی:
24 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
210,000 ريال
جزییات و خرید
#297 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Amorphous silica in ultra-high performance concrete: First hour of hydration
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
سیلیس آموروف در بتن با کارایی فوق العاده بالا: در مدت زمان اولیه ی هیدراتاسیون
تعداد صفحات فارسی:
25 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
130,000 ريال
جزییات و خرید
#296 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Interval Type-2 Fuzzy Logic Systems: Theory and Design
تعداد صفحات انگلیسی:
16 صفحه
عنوان فارسی:
سیستم¬های منطق فازی نوع 2 وقفه¬ای: تئوری و طراحی
تعداد صفحات فارسی:
45 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
جزییات و خرید
#295 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Application of heuristic algorithms to optimal PMU placement in electric power systems: An updated review
تعداد صفحات انگلیسی:
15 صفحه
عنوان فارسی:
کاربرد الگوریتم های اکتشافی برای مکان یابی بهینه PMU در سیستم های قدرت الکتریکی: مرور به روز شده
تعداد صفحات فارسی:
25 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
210,000 ريال
جزییات و خرید
#294 کد مقاله زمینه: میکروبیولوژی
عنوان انگلیسی:
Molecular Characterization of a Catalase-Negative Staphylococcus aureus subsp. aureus Strain Collected from a Patient with Mitral Valve Endocarditis and Pericarditis Revealed a Nov
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
خصوصیات مولکولی از یک کاتالاز منفی استافیلوکوکوس اورئوس. اورئوس جمع آوری شده از یک بیمار با دریچه میترال اندوکاردیت و پریکاردیت جهش ژنی KAT A را نشان داد
تعداد صفحات فارسی:
4 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
30,000 ريال
جزییات و خرید
#291 کد مقاله زمینه: میکروبیولوژی
عنوان انگلیسی:
Antibacterial Activity of Silver-nanoparticles Against Staphylococcus aureus and Escherichia coli
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
فعالیت ضد میکروبی نانوذرات نقره بر ضد باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#290 کد مقاله زمینه: نفت و گاز و پتروشیمی
عنوان انگلیسی:
Experimental study on asphaltene precipitation induced by CO2 Flooding
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
مطالعه آزمایشگاهی بر روی ترسیب اسفالتین ناشی از طغیان (غرقاب‌شدن) کربن دی اکسید
تعداد صفحات فارسی:
22 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان