دوشنبه ۰۱ مرداد ۰۳

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#1198 کد مقاله زمینه: حسابداری
عنوان انگلیسی:
Audit quality across non-audit service fee benchmarks: Evidence from material weakness opinions
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
کیفیت حسابرسی از طریق معیارهای هزینه خدمات غیر حسابرسی: شواهدی از نظر نقاط ضعف قابل توجه
تعداد صفحات فارسی:
37 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
220,000 ريال
جزییات و خرید
#1197 کد مقاله زمینه: حسابداری
عنوان انگلیسی:
How do mentoring rewards influence experienced auditors?
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
چگونه اعطای پاداش مربیگری بر حسابرسان با تجربه تاثیر می گذارد ؟
تعداد صفحات فارسی:
34 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
180,000 ريال
جزییات و خرید
#1196 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Ontology-based Data Semantic Management and Application in IoT- and Cloud-Enabled Smart HomesOntology-based Data Semantic Management and Application in IoT- and Cloud-Enabled Smart
تعداد صفحات انگلیسی:
16 صفحه
عنوان فارسی:
مدیریت داده های معنایی مبتنی بر هستی شناسی و کاربرد آن در IoT و خانه های هوشمند با توانمندسازی ابر
تعداد صفحات فارسی:
31 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
170,000 ريال
جزییات و خرید
#1195 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
The impact of critical event checklists on medical management and teamwork during simulated crises in a surgical daycare facility
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
تاثیر چک لیست های مدیریت پزشکی و کار تیمی در طول بحران های شبیه سازی شده در مرکز مراقبت روزانه جراحی
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
80,000 ريال
جزییات و خرید
#1194 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
PARALLEL PROCESSING ARCHITECTURE FOR HIGH PERFORMANCE DIGITAL SIGNAL PROCESSING
تعداد صفحات انگلیسی:
4 صفحه
عنوان فارسی:
معماری پردازش موازی برای پردازش سیگنال دیجیتال با عملکرد بالا
تعداد صفحات فارسی:
7 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#1193 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A Multiprogrammed Parallel Architecture for Digital Signal Processing
تعداد صفحات انگلیسی:
4 صفحه
عنوان فارسی:
معماری موازی چند برنامه ای برای پردازش سیگنال دیجیتال
تعداد صفحات فارسی:
5 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#1192 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Adaptive Parallel Processing Algorithm in Digital Signal Series
تعداد صفحات انگلیسی:
4 صفحه
عنوان فارسی:
الگوریتم پردازش موازی تطبیقی در سری های دیجیتال سیگنال
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#1191 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Parallel-pipeline Implementation of Digital Signal Processing Techniques Based on Modular Codes
تعداد صفحات انگلیسی:
2 صفحه
عنوان فارسی:
پیاده سازی خط لوله موازی از تکنیک های پردازش سیگنال دیجیتال بر اساس کد های مدولار
تعداد صفحات فارسی:
2 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#1190 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Parallel Processing for a DSP Application using FPGA
تعداد صفحات انگلیسی:
4 صفحه
عنوان فارسی:
پردازش موازی برای یک برنامه DSP با استفاده از FPGA
تعداد صفحات فارسی:
6 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#1189 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Exploiting Hierarchical Activations of Neural Network for Image Retrieval
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
بهره برداری از فعالیت های سلسله مراتبی شبکه عصبی برای بازیابی تصویر
تعداد صفحات فارسی:
15 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان