شنبه ۲۶ خرداد ۰۳

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#148 کد مقاله زمینه: مهندسی شیمی
عنوان انگلیسی:
(Liquid + liquid) equilibria for ternary mixtures of (water + propionic acid + organic solvent) at T = 303.2 K
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
تعادل مایع- مایع برای مخلوط های سه جزئی آب+ پروپیونیک اسید+ حلال آلی در T= 303.2 کلوین
تعداد صفحات فارسی:
20 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#147 کد مقاله زمینه: مهندسی شیمی
عنوان انگلیسی:
Simulation of multi-component mass diffusion pellet model using least squares spectral element method for steam methane reforming process
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
شبیه سازی مدل پلت نفوذ جرمی چند جزئی با استفاده از روش عنصر طیفی حداقل مربعات برای فرآیند تبدیل متان با حالت بخار
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#146 کد مقاله زمینه: مهندسی شیمی
عنوان انگلیسی:
Production of protein-rich fungal biomass in an airlift bioreactor using vinasse as substrate
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
تولید زیست توده قارچی غنی از پروتئین در یک بیوراکتور هوازی با استفاده از ویناس به عنوان زیرلایه
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
#145 کد مقاله زمینه: مهندسی شیمی
عنوان انگلیسی:
MHD boundary layer flow and heat transfer of a nanofluid past a permeable stretching sheet with velocity, thermal and solutal slip boundary conditions
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
جریان لایه مرزی و انتقال حرارت از یک نانوسیال، بر روی یک صفحه کشیده شده نفوذپذیر با شرایط مرزی سرعت، حرارت و لغزش حل شوندگی
تعداد صفحات فارسی:
22 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
#144 کد مقاله زمینه: مهندسی شیمی
عنوان انگلیسی:
Buoyancy-driven heat transfer analysis in two-square duct annuli filled with a nanofluid
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
آنالیز انتقال حرارت با نیروی رانشی شناوری در مجرای مربعی حلقوی پر شده با یک نانوسیال
تعداد صفحات فارسی:
25 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
#143 کد مقاله زمینه: مهندسی شیمی
عنوان انگلیسی:
Recent development in the treatment of oily sludge from petroleumindustry: A review
تعداد صفحات انگلیسی:
21 صفحه
عنوان فارسی:
پیشرفت اخیر در تصفیه لجن نفتی حاصل از صنعت نفت: یک بازبینی
تعداد صفحات فارسی:
56 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
جزییات و خرید
#142 کد مقاله زمینه: مهندسی شیمی
عنوان انگلیسی:
Evaluation of the effects of metals on biodegradation of total petroleum hydrocarbons
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
ارزیابی اثرات فلزات بر روی تجزیه بیولوژیکی هیدروکربن های نفتی کل
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#141 کد مقاله زمینه: مهندسی شیمی
عنوان انگلیسی:
Cost-Effective Filter Materials Coated with Silver Nanoparticles for the Removal of Pathogenic Bacteria in Groundwater
تعداد صفحات انگلیسی:
28 صفحه
عنوان فارسی:
مواد فیلتر کم هزینه ی پوشیده شده با نانوذرات نقره برای حذف باکتری های بیماری زا در آب های سطحی
تعداد صفحات فارسی:
35 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
160,000 ريال
جزییات و خرید
#140 کد مقاله زمینه: مهندسی شیمی
عنوان انگلیسی:
Al2O3-based nanofluids: a review
تعداد صفحات انگلیسی:
16 صفحه
عنوان فارسی:
نانوسیالات با مبنای Al2O3: یک بازنگری
تعداد صفحات فارسی:
25 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
جزییات و خرید
#139 کد مقاله زمینه: مهندسی شیمی
عنوان انگلیسی:
Membrane technologies for CO2 separation
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
فناوری های غشاء برای جداسازی CO2
تعداد صفحات فارسی:
31 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
جزییات و خرید
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان