سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #356

#356 کد مقاله زمینه: روانشناسی
عنوان انگلیسی:
The quality of life of parents of children with autism spectrum disorder:A systematic review
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
بررسی سیستماتیک کیفیت زندگی والدین کودکان مبتلا به اوتیسم
تعداد صفحات فارسی:
25 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

پس زمینه: پژوهش های پیشین به لزوم توجه به کیفیت زندگی (QoL) والدین کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم (ASD) اشاره نموده اند. درک بهتر QoL والدین به درمانگران و سیاست گذاران کمک نموده و به نتایج بهبود یافته ای برای والدین و کودکان منجر خواهد گشت.

اهداف: هدف این بررسی عبارت است از تحلیل سیستماتیک مطالعاتی که به سنجش QoL والدین کودکان مبتلا به ASD (کم تر از18 سال) پرداخته اند و تحقیق در زمینه عوامل زمینه ای مرتبط با والدین و کودکان.

روش تحقیق: جستار در پایگاه های داده الکترونیکی با استفاده از Medline، Psycinfo، Embase، CINAHL، Biosis، ASSIA، چکیده مقالات خدمات اجتماعی، چکیده مقالات جامعه شناسی، و Open grey صورت گرفته است.

نتایج: این بررسی به QoL ضعیف تر والدین کودکان مبتلا به ASD در قیاس با والدین کودکانی با پیشرفت عادی یا هنجارهای اجتماع اشاره داشته است. متغیرهای مرتبط با QoL پایین تر در این گروه عبارت بودند از مشکلات رفتاری کودک، عدم اشتغال، مادر بودن، و فقدان حمایت اجتماعی.

نتیجه گیری: این بررسی گزارش های پیشین مبتنی بر QoL پایین تر والدین کودکان مبتلا به ASD را تأیید نموده و حوزه های حمایتگر احتمالی را مشخص نموده است. پیشنهاداتی برای پژوهش، سیاست گذاری، و اقدامات آتی نیز مطرح گشته اند.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
150,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان