سه شنبه ۰۱ خرداد ۰۳

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#219 کد مقاله زمینه: زیست شناسی
عنوان انگلیسی:
open questions about sulfur metabolism in plants
تعداد صفحات انگلیسی:
25 صفحه
عنوان فارسی:
سوالات قابل بحث در مورد متابوليسم گوگرد در گياهان
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
#218 کد مقاله زمینه: زیست شناسی
عنوان انگلیسی:
open questions about sulfur metabolism in plants
تعداد صفحات انگلیسی:
25 صفحه
عنوان فارسی:
سوالات قابل بحث در مورد متابوليسم گوگرد در گياهان
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
#217 کد مقاله زمینه: زیست شناسی
عنوان انگلیسی:
Sulfur Assimilatory Metabolism. The Long and Smelling Road1
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
متابوليسم درون سازي گوگرد. مسير طولاني و معطر
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#216 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
International cooperation and innovations for developing human resources system
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
نوآوری ها و همکاری بین المللی برای توسعه نظام منابع انسانی
تعداد صفحات فارسی:
15 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#215 کد مقاله زمینه: فناوری اطلاعات
عنوان انگلیسی:
Decision support system and Information Technology
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
سیستم پشتیبانی از تصمیم و تکنولوژی اطلاعات
تعداد صفحات فارسی:
17 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
85,000 ريال
جزییات و خرید
#214 کد مقاله زمینه: زیست شناسی
عنوان انگلیسی:
Sulfur Assimilatory Metabolism. The Long and Smelling Road
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
متابوليسم درون سازي گوگرد. مسير طولاني و معطر
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#213 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
International cooperation and innovations for developing human resources system
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
نوآوری ها و همکاری بین المللی برای توسعه نظام منابع انسانی
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#212 کد مقاله زمینه: فناوری اطلاعات
عنوان انگلیسی:
Decision support system and Information Technology
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
سیستم پشتیبانی از تصمیم و تکنولوژی اطلاعات
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#211 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
A Generalized Framework for Optimal Sizing of Distributed Energy Resources in Micro-Grids Using an Indicator-Based Swarm Approach
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
چارچوب عمومی برای اندازه‌یابی منابع انرژی توزیع شده در میکروشبکه‌ها با استفاده از فرآیند ازدحام بر اساس شاخص معین کننده
تعداد صفحات فارسی:
29 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
جزییات و خرید
#210 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Centralized Multi-agent Self-healing Power System with Super Conducting Fault Current Limiter
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
سیستم قدرت چند عامله خود التیام متمرکز با محدود کننده جریان خطای ابررسانا
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان