سه شنبه ۰۱ خرداد ۰۳

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#701 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A Study of Neural Network in Diagnosis of Thyroid Disease
تعداد صفحات انگلیسی:
4 صفحه
عنوان فارسی:
بررسی شبکه‌های عصبی در تشخیص بیماری تیروئید
تعداد صفحات فارسی:
9 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#700 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Thyroid disease diagnosis via hybrid architecture composing rough data sets theory and machine learning algorithms
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
تشخیص بیماری تیروئید با استفاده از معماری ترکیبی متشکل از نظریه مجموعه داده های راف و الگوریتم های یادگیری ماشین
تعداد صفحات فارسی:
25 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#699 کد مقاله زمینه: کشاورزی
عنوان انگلیسی:
Effective use of water (EUW) and not water-use efficiency (WUE) is the target of crop yield improvement under drought stress
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
استفاده ی مؤثر از آب (EUW) و نه کارایی مصرف آب (WUE) هدف بهبود عملکرد محصول تحت تنش خشکی است.
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#698 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Comparative study on Exterior RCC Beam Column Joint Subjected to Monotonic Loading
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
بررسی مقایسه ای مفصل تیر ستون RCC خارجی تحت بارگذاری یکنواخت
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#697 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Distributed Digital Artifacts on the Semantic Web
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
مصنوعات دیجیتالی توزیع شده بر روی وب معنایی
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#696 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Increasing human resource efficiency in the production process
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
افزایش بهره وری منابع انسانی در فرایند تولید
تعداد صفحات فارسی:
9 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#695 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
System identification and modal analysis of an arch dam based on earthquake response records
تعداد صفحات انگلیسی:
13 صفحه
عنوان فارسی:
شناسایی سیستم و تحلیل مودال سدهای قوسی بر مبنای رکوردهای پاسخ لرزه ای
تعداد صفحات فارسی:
32 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
130,000 ريال
جزییات و خرید
#694 کد مقاله زمینه: حسابداری
عنوان انگلیسی:
Investing in a Brewpub: A Capital Budgeting Analysis
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
سرمایه گذاری در صنعت آبجوسازی: یک تجزیه و تحلیل از بودجه بندی سرمایه ای
تعداد صفحات فارسی:
4 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#693 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Research on Effectiveness of Technology Transfer from a Knowledge Based perspective
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
تحقیقاتی پیرامون اثربخشی انتقال تکنولوژی از یک دیدگاه دانش محور
تعداد صفحات فارسی:
9 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#692 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A New Approach to Manage and Disseminate Data in Vehicular Ad hoc Networks
تعداد صفحات انگلیسی:
4 صفحه
عنوان فارسی:
روشی جدید برای مدیریت و انتشار داده‌ها در شبکه‌های ادهاک خودرویی
تعداد صفحات فارسی:
7 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان