سه شنبه ۰۱ خرداد ۰۳

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#561 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Intelligent Traffic Management Systems: A Review
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
مروری بر سیستم های مدیریت ترافیک هوشمند
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#560 کد مقاله زمینه: فناوری اطلاعات
عنوان انگلیسی:
Preliminary Study on the Remote Vehicle Behavior Analysis Based on G/S Model and 3G
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
مطالعه مقدماتی در زمینه تحلیل رفتار وسایل نقلیه از راه دور براساس مدل G/S و 3G
تعداد صفحات فارسی:
9 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#559 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Brain Tumour classification, Detection and Segmentation Using Digital Image Processing and Probabilistic Neural Network Techniques
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
طبقه بندی، تشخیص و تقسیم بندی تومور مغزی با استفاده از پردازش تصویر دیجیتال و تکنیک¬های شبکه عصبی احتمالاتی
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#558 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Simolation of the transport centre process by using special tools
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
شبیه‌سازی فرآیند مرکز حمل و نقل با استفاده از ابزارهای ویژه
تعداد صفحات فارسی:
8 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#557 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Modelling of Regional Transit Multimodal Transport Accessibility with Petri Net Simulation
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
مدلسازی دسترس‌پذیری انتقال چندوجهی عبور منطقه‌ای با شبیه‌سازی پترینت
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#556 کد مقاله زمینه: شیمی
عنوان انگلیسی:
DESIGN, DEVELOPMENT AND CHARACTERIZATION OF ZIDOVUDINE SUSTAINED RELEASE MATRIX TABLETS
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
طراحی، توسعه و بررسی قرص‌های ماتریکسی آهسته رهش زیدوویدین
تعداد صفحات فارسی:
7 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#555 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A Smart City Framework for Intelligent Traffic System Using VANET
تعداد صفحات انگلیسی:
4 صفحه
عنوان فارسی:
یک چارچوب شهری هوشمند برای سیستم ترافیک هوشمند با استفاده از ونت
تعداد صفحات فارسی:
9 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#554 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Smart Traffic Lights Switching and Traffic Density Calculation using Video Processing
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
‌تعویض هوشمند چراغ‌های راهنما و محاسبه تراکم ترافیک با استفاده از پردازش ویدئو
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#553 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Smart city for VANETs using warning messages, traffic statistics and intelligent traffic lights
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
شهر هوشمند برای VANETها با استفاده از پیام‌های هشدار، آماره‌های ترافیک و چراغ‌های ترافیک هوشمند
تعداد صفحات فارسی:
15 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#552 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A new Probabilistic Extension of Dijkstra’s Algorithm to simulate more realistic traffic flow in a smart city
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
تعمیم احتمالاتی جدیدی از الگوریتم Dijkstra به منظور شبیه سازی واقع گرایانه تر جریان ترافیک در یک شهر هوشمند
تعداد صفحات فارسی:
22 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان