سه شنبه ۰۱ خرداد ۰۳

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#108 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Broadcast Strategies with Probabilistic Delivery Guarantee in Multi-Channel Multi-Interface Wireless Mesh Networks
تعداد صفحات انگلیسی:
4 صفحه
عنوان فارسی:
استراتژی های توزیع داده (Broadcast) با تضمین تحویل داده در شبکه های مش بی سیم چند کانالی چند رابطی
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#107 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
On-Chip Networks from a Networking Perspective: Congestion and Scalability in Many-Core Interconnects
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
شبکه های بر روی تراشه از یک نگاه شبکه ای: ازدحام و مقیاس پذیری در اتصالات چند هسته ای
تعداد صفحات فارسی:
39 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
جزییات و خرید
#106 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
The Application of Embedded System on Shipping Monitoring and Control
تعداد صفحات انگلیسی:
4 صفحه
عنوان فارسی:
کاربرد سیستم ادغام یافته، در کنترل و نظارت بر حمل و نقل
تعداد صفحات فارسی:
8 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#105 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A Survey on Power Management Techniques in Wireless Sensor Network
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
تکنیک های مدیریت انرژی در شبکه های سنسوری بی سیم
تعداد صفحات فارسی:
6 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#104 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
GARNET: A Detailed On-Chip Network Model inside a Full-System Simulator
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
گارنت: تفصیلی بر مدل شبکه ای روی تراشه درون یک شبیه ساز کامل سیستم
تعداد صفحات فارسی:
30 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
180,000 ريال
جزییات و خرید
#103 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Delay-bounded data gathering in urban vehicular sensor networks
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
جمع آوری داده ها در شبکه های سنسوری خودرویی ، مبتنی بر روش محدود به تأخیر
تعداد صفحات فارسی:
29 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
180,000 ريال
جزییات و خرید
#102 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Design Space Exploration of On-chip Ring Interconnection for a CPU-GPU Architecture
تعداد صفحات انگلیسی:
13 صفحه
عنوان فارسی:
طراحی اکتشافات فضای اتصالات داخلی حلقه ای روی تراشه برای یک معماری CPU-GPU
تعداد صفحات فارسی:
45 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
جزییات و خرید
#101 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Minimum Cost Broadcast in Multi-radio Multi-channel Wireless Mesh Networks
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
انتشار با هزینه مینیمم در شبکه های مش بی سیم چند کانالی چند رادیویی
تعداد صفحات فارسی:
20 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
#100 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A cluster driven channel assignment mechanism for wireless mesh networks
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
سازوکار تخصیص کانال خوشه محور برای شبکه های مش بی سیم
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#99 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Dynamic Channel Assignment for Wireless Mesh Networks using Clustering
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
تخصیص کانال پویا برای شبکه های مش بی سیم با استفاده از خوشه بندی
تعداد صفحات فارسی:
16 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان