چهارشنبه ۳۰ خرداد ۰۳

مقاله #693

#693 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Research on Effectiveness of Technology Transfer from a Knowledge Based perspective
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
تحقیقاتی پیرامون اثربخشی انتقال تکنولوژی از یک دیدگاه دانش محور
تعداد صفحات فارسی:
9 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

بسیاری از شرکت های کوچک و متوسط در کشورهای تازه صنعتی شده با زیرساخت های فن آوری و منابع محدود R & D هنوز هم می توانند رقابت موفقیت آمیزی در سطح بین المللی داشته باشند. این شرکت های کوچک و متوسط به طور معمول به فن آوری هایی که از شرکای خارجی متعلق به کشورهای توسعه یافته غربی منتقل می شوند وابسته هستند. حتی اگر موضوع انتقال تکنولوژی از مدت ها مورد مطالعه قرار گرفته است، ولیکن مطالعات بر روی جنبه های سخت افزاری متمرکز بوده است و جنبه نرم انتقال تکنولوژی یعنی دانش- هنوز هم یک نگرانی عمده محسوب می شود. این مطالعه شکاف موجود در ادبیات موجود را با بررسی روابط متقابل بین به اشتراک گذاری دانش و اثربخشی انتقال تکنولوژی از کشورهای توسعه یافته به شرکت های کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه پُر می کند. در مطالعه داده ها از 33 شرکت کوچک و متوسط ترکیه، و با استفاده از حداقل مربعات جزئی مدل معادلات ساختاری (PLS-SEM)، دریافتیم که به اشتراک گذاری دانش صریح، اساس انتقال فناوری را تشکیل می دهد. همچنین یافته ها به کمبود قابل توجهی در رابطه با به اشتراک گذاری دانش ضمنی می پردازد.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
90,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان