سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #701

#701 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A Study of Neural Network in Diagnosis of Thyroid Disease
تعداد صفحات انگلیسی:
4 صفحه
عنوان فارسی:
بررسی شبکه‌های عصبی در تشخیص بیماری تیروئید
تعداد صفحات فارسی:
9 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

پیشرفتهای زیادی در توسعهی سیستمهای هوشمند انجام شدهاند، که برخی از آنها از شبکههای عصبی الهام گرفتهاند. شبکههای عصبی مصنوعی برای حل انواع مسائل در تشخیص الگو، پیشبینی، بهینهسازی، حافظهی انجمنی، و کنترل استفاده میشوند. امروزه، یکی از مسائل اصلی برای ایجاد چالشهایی در علوم پزشکی با توسعهی فنآوری، تشخیص بیماری با دقت بالا است. در دهههای اخیر، شبکههای عصبی مصنوعی (ANNها) به عنوان بهترین راهحلها برای رسیدن به این هدف در نظر گرفته شدهاند. تفسیر مناسب دادههای کاربردی در مورد غدهی تیروئید برای تشخیص بیماری تیروئید مهم است. نقش اصلی غدهی تیروئید کمک به تنظیم متابولیسم بدن است. تولید هورمون تیروئید بیش از حد کم و یا تولید بیش از حد زیاد نوعی از بیماری تیروئید را تعریف میکند. در این مقاله به شبکههای عصبی، شبکهی عصبی پیشخورد[1] و چگونگی استفاده از آن برای طبقهبندی بیماری تیروئید با استفاده از الگوریتم پس انتشار[2] رسیدگی میکنیم.نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
50,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان