سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #699

#699 کد مقاله زمینه: کشاورزی
عنوان انگلیسی:
Effective use of water (EUW) and not water-use efficiency (WUE) is the target of crop yield improvement under drought stress
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
استفاده ی مؤثر از آب (EUW) و نه کارایی مصرف آب (WUE) هدف بهبود عملکرد محصول تحت تنش خشکی است.
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
چکیده فارسی:

کارایی مصرف آب (WUE) اغلب یکی از عوامل مهم تعیین کننده ی عملکرد تحت شرایط تنش بوده و حتی به عنوان یک جزء مقاومت به تنش خشکی محصولات در نظر گرفته می شود. کارایی مصرف آب به منظور نشان دادن این که تولید گیاهان دیم می تواند در واحد آب مورد استفاده افزایش یافته و منجر به تولید محصول بیشتر گردد، مورد استفاده قرار می گیرد.

این دیدگاه استدلال می کند که اصلاح برای کارایی مصرف آب بالا در بهنژادی محصولات برای شرایط آب محدود، تحت اکثر شرایط، به احتمال زیاد منجر به کاهش عملکرد و کاهش مقاومت به خشکی می گردد. از آن جا که بیوشیمی فتوسنتز نمی تواند از نظر ژنتیکی بهبود یابد، راندمان تعرق ژنوتیپی بیشتر (TE) و WUE عمدتا توسط صفات گیاهی که تعرق و مصرف آب محصول را کاهش می دهد، فرایندهایی که برای تولید گیاهان از اهمیت حیاتی برخوردارند، تحریک می شوند. از آن جا که تولید بیومس شدیدا مرتبط با تعرق می باشد، بهنژادی برای حفظ حداکثر رطوبت خاک برای تعرق مهم ترین هدف برای بهبود عملکرد تحت شرایط تنش می باشد. استفاده ی مؤثر از آب (EUW) نشان دهنده ی حفظ حداکثر رطوبت خاک برای تعرق بوده که شامل کاهش تعرق غیر روزنه ای و به حداقل رساندن تلفات آب توسط تبخیر خاک نیز می باشد. تنظیم اسمزی که یکی از صفات عمده ی سازگار با تنش در گیاهان زراعی می باشد، به عنوان افزایش دهنده ی حفظ رطوبت خاک و تعرق شناخته شده است. شاخص برداشت بالا (HI) بیان کننده ی تولید مثل و عملکرد موفق گیاهان از نظر عملکردهای تولید مثلی و تقسیم بندی مواد فتوسنتزی در جهت تولید مثل می باشد. در اکثر شرایط دیم، کمبود آب محصول در طول مرحله ی رشد زایشی توسعه می یابد و بنابراین باعث کاهش شاخص برداشت می گردد. استفاده ی مؤثر از آب روشی جهت بهبود وضعیت آب گیاه بوده که به تقسیم بندی پایدار مواد فتوسنتزی و تولید مثل موفق کمک می کند. می توان نتیجه گرفت که استفاده ی مؤثر از آب یک هدف مهم برای بهبود عملکرد در محیط های با محدودیت آب می باشد. توافقی وجود ندارد که کارایی مصرف آب بر عکس استفاده ی مؤثر از آب می باشد، چون کارایی مصرف آب بالا اغلب به بهای کاهش استفاده ی مؤثر از آب به دست می آید.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
70,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان