سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #1234

#1234 کد مقاله زمینه: مدیریت مالی
عنوان انگلیسی:
Hospital financing: Calculating inpatient capital costs in Germany with a comparative view on operating costs and the English costing scheme
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
تامین مالی بیمارستان: محاسبه هزینه های سرمایه بیماربستری در آلمان به دیدگاه تطبیقی در مورد هزینه های عملیاتی و طرحواره هزینه یابی انگلیسی
تعداد صفحات فارسی:
24 صفحه
نوع فایل:
قیمت فروش:
210,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

هدف: مقاله حاضر به آنالیز طرحواره هزینه یابی سرمایه بیماربستری آلمانی از طریق ارزیابی محاسبه ماژول هزینه آن می پردازد. طرحواره هزینه یابی، اولین محاسبه ملی جداگانه پیرامون سرجمع هزینه سرمایه عملکرد محور به ازای DRG را نشان می دهد.

روش ها: سه مرحله در طرحواره هزینه یابی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است: 1) مبنای تعهدی هزینه های سرمایه؛ 2) حسابداری دسته هزینه و مرکز-هزینه؛ 3) پردازش داده ها برای ماژول های هزینه سرمایه. ارزیابی هر یک از این مراحل مبتنی بر سطح شفافیت و کارایی آن بوده است. دیدگاه تطبیقی در مورد هزینه یابی عملیاتی و طرحواره هزینه یابی انگلیسی ارائه شده است.

نتایج: مزیت های این طرحواره عبارتند از: موانع اندک مشارکت، تلاش های اندک محاسباتی برای شرکت کنندگان در محاسبه G-DRG، جداسازی بسیار متمایز دسته هزینه/ مرکز-هزینه، و تخصیص پیشرفته منبع مبتنی بر بیمار. حذف هزینه های سرمایه مرتبط، تخصیص منابع غیرشفاف، و ماژول های هزینه سرمایه غیرآشکار، باعث محدود شدن شفافیت و مرتبط بودن طرحواره هزینه یابی سرمایه شده است.

نتیجه گیری ها: این طرحواره فرض های فنی برای تغییر از تامین مالی دوگانه توسط بیمه ها (هزینه های عملیاتی) و دولت (هزینه های سرمایه) بسوی تک منبع تامین مالی، ارائه می کند. طرحواره هزینه یابی سرمایه جدید باعث بحث پیرامون این موضوع می شود که چگونه باید پس مانده سرمایه گذاری جاری در آلمان را حل نمود و به تنظیم کنندگان سایر کشورها که در مرحله معرفی هزینه یابی سرمایه دقیق هستند، کمک نمود.

کلید واژگان: تامین مالی بیمارستان، هزینه های سرمایه، حسابداری هزینه، استرداد به بیمارستان، تخصیص منبع

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
210,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان