چهارشنبه ۳۰ خرداد ۰۳

مقاله #142

#142 کد مقاله زمینه: مهندسی شیمی
عنوان انگلیسی:
Evaluation of the effects of metals on biodegradation of total petroleum hydrocarbons
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
ارزیابی اثرات فلزات بر روی تجزیه بیولوژیکی هیدروکربن های نفتی کل
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
چکیده فارسی:
مقاله انگلیسی مهندسی شیمی با ترجمه فارسی

چکیده

در تحقیق حاضر بازده تجزیه بیولوژیکی هیدروکربن های نفتی در حضور فلزات در داخل رسوبات مانگرو مورد بررسی قرار گرفته است. دو مدل حذف (حذف بیولوژیکی اصلی و حذف گیاهی) مورد سنجش قرار گرفته اند. با به کارگیری کروماتوگرافی گازی با آشکارساز آهنی شعله (GC-FID)، مقدار فلزات (آلومینیوم، آهن، سرب، کروم، مس، روی و نیکل) تعیین می گردند. پارامترهای فیزیکی-شیمیایی در یک دوره زمانی 90 روزه در مقیاس پایلوت ثبت می شوند. نتایج نشان می دهند هردو تکنیک در تجزیه ترکیب آلی نفت موثر می باشند، حذف گیاهی (Rizophora mangle) بسیار موثر و پر بازده خواهد بود (حذف 87%). همچنین مشاهده می شود که مدل تجزیه بیولوژیکی مربوط به حذف بیولوژیکی اصلی رابطه مستقیمی با غلظت فلزات ندارد، اما برای مدل حذف گیاهی، ارتباط قطعی و محکمی با بعضی فلزات (مس، روی، کروم، نیکل) به منظور حذف هیدروکربن ها که نشان دهنده کارآمد بودن استخراج و برانگیزش گیاهی است، وجود دارد. نتایج، مانگروی قرمز را به سبب مکانیسم ریزوسفر آن ها، پیشنهاد می دهد،مانگروها گیاهانی موثر هستند که می توان از آن ها برای حذف هیدروکربن های نفت در حضور فلزات و در داخل رسوبات مانگرو استفاده کرد.


نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
70,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان