چهارشنبه ۳۰ خرداد ۰۳

مقاله #144

#144 کد مقاله زمینه: مهندسی شیمی
عنوان انگلیسی:
Buoyancy-driven heat transfer analysis in two-square duct annuli filled with a nanofluid
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
آنالیز انتقال حرارت با نیروی رانشی شناوری در مجرای مربعی حلقوی پر شده با یک نانوسیال
تعداد صفحات فارسی:
25 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
چکیده فارسی:
مقاله انگلیسی مهندسی شیمی با ترجمه فارسی

چکیده:

جریان سیال با جابجایی آزاد و انتقال حرارت در مجراهای حلقوی مربعی به طور متفاوت حرارت دیده، که با نانوسیال TiO2- آب پر شده است، به طور عددی بررسی شد. مجرای بیرونی در یک دمای ثابت Tc نگه داشته شد، درحالیکه مجرای درونی در یک دمای ثابت بالاتر متفاوت Th قرار گرفته بود. معادلات حاکم نوشته شده در ترم هایی از متغیرهای اولیه، با استفاده از روش حجم محدود و الگوریتم SIMPLER حل شدند. از طریق یک مطالعه پارامتری انجام شده، اثرات عدد ریلی، نسبت تصویر مجرای حلقوی، و کسر حجمی نانوذرات، بر روی جریان سیال و انتقال حرارت، بررسی شدند. برای تایید اقدامات عددی، دو شبیه سازی جابجایی آزاد متفاوت، با استفاده از کدهای پیشنهاد شده، انجام شد و نتایج یافته شده، در توافق خوبی با نتایج موجود در نوشته های پیش از این بودند. خروجی عددی مطالعه حاضر نشان داد که، با افزایش یافتن پهنای فاصله بین مجراها و همچنین عدد ریلی، جریان های گردابه ای (ادی) چندگانه در فاصله بین دیواره های بالا و مجراهای مربعی، توسعه یافتند. ادی های تشکیل شده، ویژگی های نوع جابجایی ریلی برنارد را نشان دادند. به علاوه، این موضوع از نتایج مشاهده گردید که، عدد ناسلت میانگین، با افزایش یافتن کسر حجمی نانوذرات، افزایش یافت.


نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
100,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان