چهارشنبه ۳۰ خرداد ۰۳

مقاله #148

#148 کد مقاله زمینه: مهندسی شیمی
عنوان انگلیسی:
(Liquid + liquid) equilibria for ternary mixtures of (water + propionic acid + organic solvent) at T = 303.2 K
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
تعادل مایع- مایع برای مخلوط های سه جزئی آب+ پروپیونیک اسید+ حلال آلی در T= 303.2 کلوین
تعداد صفحات فارسی:
20 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
چکیده فارسی:
مقاله انگلیسی مهندسی شیمی با ترجمه فارسی

چکیده

برای سیستم های سه جزئی آب + پروپیونیک اسید + حلال آلی (سیکلوهگزان، تولوئن و متیل سیکلوهگزان) نتایج خطوط رابط تجربی و نمودارهای فازی در دمای 2/303 کلوین و فشار اتمسفری به دست آمد. حلال های آلی شامل دو هیدروکربن سیکلو آلفاتیک (حلقوی چربی دار عبارتند از سیکلو هگزان و متیل سیکلو هگزان) و یک هیدروکربن آروماتیک (تولوئن) هستند. مقادیر خطوط رابط تجربی با مقادیر معادل به دست آمده به روش محاسباتی با مدل های NRTL  و UNIQUAC مقایسه گردید. سازگاری مقادیر خطوط رابط تجربی از طریق ترسیم های  Hand و Othmer- Tobias تعیین شد. ضرایب توزیع و فاکتورهای جداسازی در منطقه غیر قابل امتزاج ارزیابی شده و مقایسه ای از قابلیت های استخراج حلال بر طبق ضرایب توزیع و فاکتورهای جداسازی انجام شده است. برای همبسته کردن ضرایب توزیع و فاکتورهای جداسازی در این سیستم های سه جزئی، مدل Kamlet LSER به کار رفته است. مقادیر مدل LSER با توجه به مقادیر تجربی در یک رگرسیون خوب قرار دارند.


نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
70,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان