سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #320

#320 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Tensions and ties in social media networks: Towards a model of understanding business relationship development and business performance enhancement through the use of LinkedIn
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
کشش و لایه های در شبکه های رسانه اجتماعی: بسوی مدل درک توسعه رابطه کسب و کار و ارتقای عملکرد کسب و کار با استفاده از لیندکن
تعداد صفحات فارسی:
30 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
190,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

عصر شبکه های رسانه اجتماعی فرصت های قابل توجهی را برای توسعه رابطه کسب و کار ایجاد کرده است، اما تحقیقات صورت گرفته در این حوزه اندک است. بهمین منظور، مقاله حاضر چهار رابطه کلیدی را در پیشینه تحقیق موجود شناسایی می کند که عبارتند از: مبادله تراکنشی و رابطه ای، توسعه شبکه رسانه اجتماعی استراتژی و نوظهور، سرعت تشکیل شبکه رسانه اجتماعی و توسعه اعتماد، و مفاهیم اشتراک گذاری و متقابل و مزیت رقابتی. مطالعه حاضر با استفاده از اصول شبکه نگاری، داده های 554 رابطه گروهی لیندکن و 12 مصاحبه با افراد حرفه ای در یک صنعت جهانی را یکپارچه می کند تا نسبت به توسعه رابطه ناشی از یک شبکه رسانه اجتماعی، بینشی را ارائه کند. مشارکت قابل توجه دانش نظری و عملی مطالعه حاضر از طریق شناسایی روابط در پیشینه تحقیق، بکارگیری مفهوم کشش گرانووتر برای بستر معاصر و استفاده نوین از شبکه نگاری، ایجاد می شود. علاوه براین، مدل حاصل استفاده شبکه رسانه اجتماعی در ایجاد شبکه و روابطی را مفهوم سازی می کند که منجر به کسب و کار جدید و ارتقای عملکرد کسب و کار می شود.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
190,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان