چهارشنبه ۳۰ خرداد ۰۳

مقاله #313

#313 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Influence of shrinkage on compressive behavior of concrete-filled FRP tubes: An experimental study on interface gap effect
تعداد صفحات انگلیسی:
13 صفحه
عنوان فارسی:
تاثیر جمع شدگی روی رفتار فشاری تیوب‌های FRP پر شده با بتن: یک تحقیق تجربی روی فاصله ی سطح مشترک
تعداد صفحات فارسی:
20 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

بتن محصور شده با پلیمر تقویت شده با الیاف (FRP) توجه زیادی را در تحقیقات دو دهه گذشته به خود جلب کرده است و تحقیقات تجربی اخیر فواید قابل توجه بتن مقاومت بالا (HSC) محصور شده با FRP را تعیین کرده اند. در هر حال تحقیقاتی که تاثیر جمع شدگی بتن روی رفتار بتن محصور شده با FRP را بررسی می کنند محدود هستند و هیچ تحقیقی این تاثیر را روی نمونه‌های HSC بررسی نکرده است. جمع شدگی بتن می تواند برای تیوب‌های FRP پر شده با بتن (CFFT) موجب نگرانی باشد زیرا در این اعضاء عمل آوری بتن در داخل تیوب FRP رخ می دهد. این مقاله یک تحقیق تجربی روی تاثیر فاصله ی سطح مشترک FRP با بتن ناشی از جمع شدگی بتن بر رفتار فشار محوری بتن معمولی و با مقاومت بالای (NSC و HSC) محصور شده با FRP انجام می دهد. در مجموع 30 نمونه بتنی محصور شده با با FRP آرامید (AFRP) با سطح مقطع دایره ای ساخته شدند. شش نمونه برای پایش دراز مدت گسترش کرنش جمع شدگی NSC و HSC محصور شده با FRP ابزار گذاری شد که سه نمونه به هر مخلوط تخصیص داده شد. بقیه ی 24 نمونه تحت فشار محوری آزمایش شدند که نه نمونه با NSC و بقیه 15 نمونه با HSC ساخته شدند. تاثیر جمع شدگی بتن بوسیله ی اعمال یک فاصله ی با 12/0 میلی متر ضخامت در فصل مشترک بین FRP تا بتن بررسی شد که 1600 ریز کرنش جمع شدگی را در جهت شعاعی شبیه سازی می کند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تاثیر فاصله ی سطح مشترک روی افزایش کرنش محوری قابل توجه است و با افزایش فاصله شکاف افزایش می یابد. بر عکس تاثیر فاصله ی سطح مشترک روی افزایش مقاومت محوری کوچک است و با افزایش فاصله شکاف اندکی کاهش می یابد. همچنین نتایج نشان می دهد که افزایش فاصله­ ی سطح مشترک باعث افزایش افت مقاومت در ناحیه انتقالی منحنی تنش کرنش در اثر فعالیت تاخیری پوسته­ی FRP می شود. در نهایت مشاهده شد که افزایش فاصله ی سطح مشترک FRP تا بتن منجر به افزایش اختلاف بین تغییر شکل محوری هسته ی بتن و پوسته ی FRP می شود که وجود لغزش سطح مشترک را نشان می دهد.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
110,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان