شنبه ۲۷ شهریور ۰۰

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#1266 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Machine learning techniques to predict the effectiveness of music therapy: A randomized controlled trial
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
تکنیک های یادگیری ماشین برای پیش بینی اثربخشی موزیک درمانی: یک آزمایش کنترل شده تصادفی
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
Word-Pdf
قیمت فروش:
125,000 ريال
جزییات و خرید
#1265 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Entrepreneurship Specialized Dictionary
تعداد صفحات انگلیسی:
75 صفحه
عنوان فارسی:
فرهنگ لغت تخصصی کارآفرینی
تعداد صفحات فارسی:
75 صفحه
نوع فایل:
PDF
قیمت فروش:
99,000 ريال
جزییات و خرید
#1264 کد مقاله زمینه: حقوق
عنوان انگلیسی:
Glossary of human rights terms International law
تعداد صفحات انگلیسی:
195 صفحه
عنوان فارسی:
فرهنگ اصطلاحات حقوق بشرو حقوق بين المللی
تعداد صفحات فارسی:
195 صفحه
نوع فایل:
PDF
قیمت فروش:
195,000 ريال
جزییات و خرید
#1263 کد مقاله زمینه: نامشخص
عنوان انگلیسی:
Mathematical specialized dictionary
تعداد صفحات انگلیسی:
100 صفحه
عنوان فارسی:
واژه نامه تخصصی ریاضی
تعداد صفحات فارسی:
100 صفحه
نوع فایل:
PDF
قیمت فروش:
99,000 ريال
جزییات و خرید
#1262 کد مقاله زمینه: عمومی
عنوان انگلیسی:
(1) Reading Skill fully
تعداد صفحات انگلیسی:
100 صفحه
عنوان فارسی:
ترجمه کتاب (1) Reading Skill fully
تعداد صفحات فارسی:
100 صفحه
نوع فایل:
Word-Pdf
قیمت فروش:
400,000 ريال
جزییات و خرید
#1261 کد مقاله زمینه: علوم نظامی
عنوان انگلیسی:
Military Sciences Dictionary
تعداد صفحات انگلیسی:
317 صفحه
عنوان فارسی:
فرهنگ لغت تخصصی علوم نظامی
تعداد صفحات فارسی:
317 صفحه
نوع فایل:
PDF
قیمت فروش:
390,000 ريال
جزییات و خرید
#1260 کد مقاله زمینه: پزشکی
عنوان انگلیسی:
Encyclopedic Etymology of Medical Words
تعداد صفحات انگلیسی:
476 صفحه
عنوان فارسی:
دائره المعارف ريشه شناختي واژه هاي پزشكي
تعداد صفحات فارسی:
476 صفحه
نوع فایل:
PDF
قیمت فروش:
20,000 ريال
جزییات و خرید
#1259 کد مقاله زمینه: حسابداری
عنوان انگلیسی:
Accounting Dictionary
تعداد صفحات انگلیسی:
563 صفحه
عنوان فارسی:
فرهنگ لغت تخصصی حسابداری، مدیریت مالی، اقتصاد
تعداد صفحات فارسی:
563 صفحه
نوع فایل:
Word
قیمت فروش:
300,000 ريال
جزییات و خرید
#1258 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Improving transparency in the bank
تعداد صفحات انگلیسی:
61 صفحه
عنوان فارسی:
بهبود شفافيت در بانک
تعداد صفحات فارسی:
61 صفحه
نوع فایل:
PDF
قیمت فروش:
20,000 ريال
جزییات و خرید
#1257 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Insurance Dictionary
تعداد صفحات انگلیسی:
232 صفحه
عنوان فارسی:
فرهنگ لغت تخصصی بیمه
تعداد صفحات فارسی:
232 صفحه
نوع فایل:
PDF
قیمت فروش:
115,000 ريال
جزییات و خرید
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان