جمعه ۱۱ اسفند ۰۲

مقاله #1262

#1262 کد مقاله زمینه: عمومی
عنوان انگلیسی:
(1) Reading Skill fully
تعداد صفحات انگلیسی:
100 صفحه
عنوان فارسی:
ترجمه کتاب (1) Reading Skill fully
تعداد صفحات فارسی:
100 صفحه
نوع فایل:
Word-Pdf
قیمت فروش:
800,000 ريال
چکیده فارسی:
ترجمه کتاب (1) Reading Skill fully به صورت کامل به صورت الکترونیکی
نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
800,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان