شنبه ۲۶ خرداد ۰۳

مقاله #1271

#1271 کد مقاله زمینه: صنایع
عنوان انگلیسی:
ONLINE FUZZY BASED DECISION SUPPORT SYSTEM FOR HUMAN RESOURCE PERFORMANCE APPRAISAL
تعداد صفحات انگلیسی:
15 صفحه
عنوان فارسی:
سیستم پشتیبانی تصمیم گیری مبتنی بر سیستم فازی آنلاین برای ارزیابی عملکرد منابع انسانی
تعداد صفحات فارسی:
23 صفحه
نوع فایل:
Word-Pdf
قیمت فروش:
99,000 ريال
چکیده فارسی:
سنجش عملکرد کارمندان عبارت است از ارزیابی سهم فرد در دست یابی به اهداف سازمانی. ارزیابی عملکرد (PA) ابزار کلیدی در سازمان است زیرا توانایی درست یا معیوب کردن سازمان را دارد. استانداردهای نابهنجار برای ارزیابی عملکرد منابع انسانی، تمایلات طایفه ای، وضعیت احساسی ارزیاب، و تاخیر در فرآیندهای ارزیابی ار جمله مشکلات کلیدی روش های معمول ارزیابی عملکرد کارمندان یک سازمان هستند. در نتیجه این تحقیق سیستم پشتیبانی تصمیم گیری مبتنی بر سیستم فازی آنلاین را برای ارزیابی عملکرد منابع انسانی پیشنهاد می کند. سیستم پیشنهادی شامل تکینیک محاسباتی کارآمد است که تاخیر و سوء گیری مرتبط با سیستم ارزیابی عملکرد متعارف در سازمان ها را کنترل می کند. سیستم استنتاج فازی این تحقیق از تکنیک ممدانی (Mamdani) ، روش غیرفازی کردن مرکز ثقل استفاده کرده و مشخصات کلیدی ارزیابی عملکرد کارمند را بعنوان ورودی در نظر می گیرد. مطالعه آزمایشی سیستم پیشنهادی با استفاده از پایگاه داده هیات علمی صورت پذیرفت. تکنیک آماری استاندارد برای سنجش سطح دقت سیستم مورد استفاده قرار گرفته و نتایج نشان می دهد که سیستم پیشنهادی احتمال 0.78 (78%) در پیش بینی دقیق وضعیت ارزیابی هیات علمی داشته است. 
نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
99,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان