چهارشنبه ۰۵ اردیبهشت ۰۳

مقاله #98

#98 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
IMAGE FILTERING USING ANISOTROPIC STRUCTURE TENSOR FOR CELL MEMBRANE ENHANCEMENT IN 3D MICROSCOPY
تعداد صفحات انگلیسی:
4 صفحه
عنوان فارسی:
فیلترسازی تصویر با استفاده از تانسور ساختاری ناهمسانگرد جهت افزایش غشاء سلولی در میکروسکوپی سه بعدی
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
چکیده فارسی:

 مقاله انگلیسی کامپیوتر با ترجمه فارسی

چکیده

روش های فیلترسازی تصویر در تعداد کثیری از کاربردها دارای اهمیت خطیری می باشد، جائیکه اطلاعات مربوطه می تواند دستخوش اغتشاشات محیطی گردد و یا بخشی از اطلاعات از دست برود. علی الخصوص در میکروسکوپی سه بعدی، غشاهای سلولی به عنوان ساختارهایی از همبعدی دوگانه ظاهر می گردد و از عدم پیوستگی در تراکم و جهت گیری رنج می برد. رویکردهای مبتنی بر معادلات تفاضلی پراکندگی ناهمسانگرد، از طریق تجمیع اطلاعات جهت گرا و فاصله گرا در روشی انعطاف پذیر و مستحکم، راه حل شگرفی برای اینگونه مسائل ارائه می دهند. در این مقاله، مدل ناهمسانگرد مبتنی بر تانسور جدید را پیشنهاد می کنیم که به طریق ویژه ای جهت ساختارهای دووجهی دو بعدی تطبیق یافته است که به طور همزمان قادر به کاهش اغتشاشات محیطی و افزایش کنتراست (تباین) می گردد. ارزیابی بر روی داده های واقعی و مصنوعی، همچنین مقایسات انجام شده با آثار قبلی، نشان می دهد که این مدل به خوبی برای ساختارهای غشاء سلولی، تطبیق یافته است.

کلمات کلیدی:انتشار مبتنی برمعادلات تفاضلی پراکندگی، تانسور ناهمسانگرد، تصویربرداری بیولوژیکی، غشای سلولی

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
70,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان