جمعه ۱۱ اسفند ۰۲

مقاله #770

#770 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Depression diagnosis and management using EEGbased affective brain mapping in real time
تعداد صفحات انگلیسی:
24 صفحه
عنوان فارسی:
تشخیص و مدیریت افسردگی با استفاده از نقشه برداری عاطفی مغز مبتنی بر EEG بصورت بلادرنگ
تعداد صفحات فارسی:
23 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده: توسعه رابط های عاطفی مغز و کامپیوتر (BCI ها) از طریق الکتروانسفالوگرام (EEG) به عنوان یک حوزه پژوهشی در تشخیص زود هنگام و درمان موثر افسردگی پدید آمده است. با این حال، BCI های معمولی هنوز هم دارای پیچیدگی محاسباتی بالا و دقت کمی هستند که ناشی از سرکوب فاز فوریه و عدم نتیجه گیری قابل توجه برای تشخیص افسردگی است. یک ابزار تشخیص و مدیریت خودکار مبتنی بر EEG برای غلبه بر این محدودیت ها پیشنهاد شده است. پتانسیل های مرتبط با رویداد کانال، انسجام متقابل و نمودارهای طیفی توان در نرم افزار متلب اندازه گیری و مطالعه می شوند به عنوان نتیجه ای برای نگاشت مجموعه داده های EEG چند کاناله به حالات هیجانی متمایز. یک تجزیه و تحلیل مولفه ی مستقل مرتبه چهارم سریع مبتنی بر آمار و با ثبات برای رد آثار زمانی / فضایی نیز در نظر گرفته شده است. افزایش در آلفای فرونتال (8-13 هرتز) و توان / انسجام دلتا (0.5-4 هرتز) به ترتیب در طول حالات افسردگی و نرمال / آرامش اتفاق می افتد. موسیقی مذهبی (حالت آرامش) موجب تسهیل حذف افسردگی می شود. نتایج در تمام افراد با p-value کم از نظر آماری معنی دار هستند. از این رو، استنباط می شود که مدل ارائه شده دارای پتانسیل زیادی برای کمک به تشخیص و مدیریت اولیه و دقیق افسردگی است.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
150,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان