سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #466

#466 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Experimental research on slip-resistant bolted connections after fire
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
مطالعه آزمایشگاهی اتصالات پیچی مقاوم در برابر لغزش پس از آتش‌سوزی
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

ضریب لغزش و نیرویی پیش کشیدگی پیچ برای اتصالات پیچی مقاوم در برابر لغزش پس از آتش‌سوزی مورد مطالعه آزمایشگاهی قرار گرفت. 74 اتصال متشکل از چهار صفحه و 4 پیچ کلاس 10. 9 ابتدا در سطح دمای مشخصی حرارت دیدند، و سپس تا دمای محیط سرد شدند و آزمایش شدند. آزمایش‌های بار لغزشی برای دستیابی به ضریب لغزش و نیروی پیش کشیدگی پیچ برای اتصالات آتش دیده انجام شدند. در آزمایش‌های بار لغزشی پیچ‌های اتصالات پس از آتش سوزی با پیچ‌های جدید جایگزین شدند و میزان پیش کشیدگی در پیچ‌های جدید اندازه‌گیری شد، بنابراین ضریب لغزش می‌توانست از بار لغزشی پس از آتش تعیین شود. در حالی که در مورد آزمایش‌های پیش کشیدگی پیچ، پیچ‌های قدیمی ثابت بودند و پیش کشیدگی پسماند بر اساس داده‌های ضریب لغزش که از آزمایش‌های تکمیلی به دست آمده بود محاسبه شد. دو روش برای ترمیم سطح اصطکاک در نظر گرفته شد، تمیز کردن با شن‌پاشی (کلاس A) و پوشش رنگ روی معدنی پس از تمیز کردن با شن‌پاشی (کلاس B). 9 سطح دما از 200 تا 700 درجه سانتی‌گراد در نظر گرفته‌شد. نتایج آزمایش نشان می‌دهد که فرآیند حرارت دیدن- خنک شدن اثرات قابل توجهی هم بر ضریب لغزش و هم بر نیرویی پیش کشیدگی پیچ دارد. ضریب لغزش پس از آتش‌سوزی با افزایش سطح دما افزایش می‌یابد. و نیرویی پیش کشیدگی پسماند پیچ با افزایش سطح دما کاهش می‌یابد. افزایش ضریب لغزش برای سطح اصطکاک کلاس A بسیار بیشتر از سطح اصطکاک کلاس B است. مدل‌های سه خطی برای محاسبه ضریب لغزش و نیرویی پیش کشیدگی پسماند پیچ نرمال‌شده برای اتصالات پیچ 10. 9 مقاوم در برابر لغزش پس از آتش سوزی پیشنهاد شد. پیشنهادهای جدیدی برای بررسی کردن اتصالات پیچی آتش دیده مقاوم در برابر لغزش ارائه شده است.
نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
90,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان